Pořádáme zájezd do Anglie!

05/09/2015 08:19

Vážení rodiče, vážení žáci,

Naší škole se podařilo získat finanční prostředky v rámci výzvy z evropských fondů a budeme tak moci uskutečnit zahraniční zájezd do Velké Británie (Londýn) pro 30 žáků školy. 

Zájemci, hlaste se u paní uč. Zajícové! Do úterý 8.9.2015 do 12:00

Termín: 1.11.2015 – 7.11.2015.

Cena: ZDARMA (žáci si hradí pouze případné vstupné – muzea, stadion Chelsea, … celkem cca 1500,- Kč)

Způsob dopravy:

Zájezdovým autobusem v bezvadném technickém stavu, s funkčním a účastníkům zájezdu volně přístupným WC, s klimatizací, s vybavením všech sedaček bezpečnostními pásy.

Odjezd a příjezd od/k budově školy.

Ubytování a strava:

Strava:

Celodenní stravování v rámci ubytování v hostitelských rodinách, tj. snídaně a teplá večeře v hostitelských rodinách a oběd formou balíčku nebo oběd v zařízení hromadného stravování vhodném pro děti daného věku.

Min. požadované parametry/vybavení:

Ubytování žáků v hostitelských rodinách minimálně po dvou žácích, zajištění každodenní dopravy (doprovodu) žáků na/z místa srazu hostitelskou rodinou nebo delegátem, zodpovědnost dodavatele za žáky od jejich převzetí po dopravení z/na místo srazu; ubytování ped. doprovodu v hostitelských rodinách nebo v zařízení hotelového typu.

Program zájezdu:

Součástí programu návštěva Londýna s prohlídkou nejvýznamnějších dominant: Tower Bridge, Tower of London, HMS Belfast, divadlo Globe, Monument, St. Paul´s Cathedral, Trafalgar Square, Museum of Science, Westminster Abbey, Houses of Parliament, Horse Guards, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Leicester Square, Covent  Garden.

Součástí programu návštěva dalších zajímavých míst v Londýně nebo v jeho okolí.

Případné jízdné Londýnem (autobusem, metrem nebo lodí) bude zahrnuto v celkové ceně.

Služby kvalifikovaného průvodce po celou dobu konání zájezdu včetně zodpovědnosti za organizační zajištění programu zájezdu, zajištění vstupu a rezervací do jednotlivých památek včetně výkladu a informací o místě návštěvy, organizační zajištění přepravních náležitostí s ohledem na věk přepravovaných osob, řešení veškerých vzniklých situací během zájezdu (např. zdravotní problémy, problémy v hostitelských rodinách, atd.); průvodce (delegát) musí po dobu pobytu disponovat kontakty (adresy a telefony) na jednotlivé hostitelské rodiny, dosažitelnost průvodce (delegáta) v případě nutnosti 24 hodin denně.

Jazykový kurz pro žáky:

Jazykový kurz pro žáky v rozsahu minimálně 9 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut), zajištěný zahraniční vzdělávací institucí.

 

Zájemci, hlaste se u paní uč. Zajícové! Do úterý 8.9.2015 do 12:00