Pomníky a památníky, připomínka minulosti, výzva pro současnost

25.04.2016 18:19

Žáci 9. A se v rámci výuky dějepisu vydali na prohlídku pomníků, památníků a významných míst na Horním městě ve Vsetíně. Není nic zajímavějšího a lépe zapamatovatelného, než když si dějinné události připomeneme přímo tam, kudy kráčely, tam, kde jim lidé postavili pomníky.

Nešli jsme proti proudu času lineárně, prostě jak jsme procházeli trasu, zastavovali jsme se v těchto místech a něco si o nich pověděli.

Naši první zastávkou byl náhrobní kámen se jménem Alžběty Vaňkové a kříž na místě bývalého hřbitova nad podchodem k Sychrovu. Na náhrobní desce Alžběty Vaňkové je datum 1662, tedy doba chvíli po třicetileté válce. Alžbětin příběh je moc zajímavý a doporučujeme si ho přečíst na stránkách virtuální procházky městem Vsetín (odkaz). Náhrobek je replikou, ale i tak potřebuje péči. Trošku jsme kolem obou uklidili, ometli nečistoty a sesbírali odpadky.

Naše další kroky vedly přes Zámecký park k soše a památníku Valašského rebela. Místo má připomínat Valašské rebelie v době rekatolizace kolem roku 1620. Na dvě stovky účastníků povstání bylo 15. 2.1644 ve Vsetíně popraveno. Na kovové desce jsou zde napsána jména Valachů, kteří za svůj boj o náboženské svobody, ale i ekonomický rozvoj, liberalizaci poměrů atd. zaplatili životem. Žáci zde nacházejí jména rodin, které jsou jim ze Vsetína a okolí dobře známy, jako Mikuš, Kovář, Fojt, Esteřák a další. Také zde jsme uklidili suché větve a očistili pomník se jmény.  Nad událostmi sedmnáctého století, které místo připomíná, jsme se zamysleli.

Pokračovali jsme k pomníku připomínajícímu mladší události. Šlo o bystu Tomáše G. Masaryka před Základní uměleckou školou. Připomněli jsme si odkaz tohoto státníka, prezidenta, poslance, vzdělance a filosofa, i jeho význam pro vznik Československa. Zde bylo uklizeno a naší práce nebylo potřeba.

Pamětní desky se jmény židovských obětí na zdi vsetínského hřbitova jsou místem, kde se zastavujeme pravidelně, několikrát ročně. I tentokrát jsme se zaměřili hlavně na přečtení jmen mladých lidí, hlavně dětí, které byly umučeny, zabity a týrány v době druhé světové války. Protože se chystáme na zájezd do Terezína, připomněli jsme si ty, kteří Terezínským peklem prošli.

Pak už nás kroky vedly vzhůru, hřbitovní uličkou k hrobu rodiny Záviše Kalandry. Narodil se 10. 11. 1902 ve Frenštátě pod Radhoštěm, ale dětství prožil se svými rodiči ve Vsetíně, kde má jeho rodina i hrob. Byl to český divadelní kritik, historik a novinář, který byl odsouzen k smrti ve vykonstruovaném procesu padesátých let se skupinou Milady Horákové a nakonec byl popraven (27. června 1950). Prezident Václav Havel mu v roce 1991 udělil in memoriam řád Tomáše G. Masaryka I. třídy. Na hrobě byla kytice, takže na něj myslí i někdo jiný, než my. Náhrobní deska je ale pošpiněná a tak jsme se ji pokusili umýt. Nezdařilo se nám to zcela, začínal padat sníh a byla velká zima. K hrobu se vrátíme za příznivějšího počasí a pokusíme se jej důstojně upravit.

Nakonec jsme se vydali k památníku obětem 2. světové války, na kterém je uvedeno 13 jmen padlých československých vojáků a dva neznámí vojíni. Před památníkem jsou bílé náhrobky se jmény hrdinů, kteří pomáhali osvobozovat Vsetín po druhé světové válce. Blíží se výročí osvobození (Vsetín byl osvobozen 4. května 1945 oddíly 1. čs. armádního sboru pod velením generála Karla Klapálka) a je třeba zajistit důstojné a čisté prostředí pro všechny, kdo se přijdou poklonit památce těchto hrdinů. Máme to ze školy blízko a chodíme zde často, tak se této aktivity rádi ujmeme. Na hřbitově bývá naštěstí kolem těchto hrobů i památníku velmi čisto. Na nás zbylo - přečíst si jejich jména a v duchu jim za hrdinství poděkovat. Víme, že zde v den osvobození položíme kytičky a zapálíme svíčky.

Tolik naše rychlá procházka historií kolem památníků a pomníků dostupných od školy rychlou chůzí v jedné vyučovací hodině. Teď o tom ještě popřemýšlet, každou událost i jméno si zařadit do toku dějin a … a pak byl náš úkol splněn.

O pomníky a památníky se zajímáme dlouho, chodíme k nim a učíme se o nich i o událostech, které připomínají, ale na výzvu paní Květuše Nepožitkové z úseku kultury a sportu Městského úřadu Vsetín, která mimo jiné vede agendu a evidenci válečných hrobů a zajišťuje jejich opravy a údržbu a zároveň sleduje a kontroluje stav drobných památek a uměleckých děl na území města, jsme se rozhodli, že o ně budeme ve spolupráci s ní pečovat. Budeme se starat o úklid kolem nich, a také o jejich propagaci. Aby všichni na Vsetíně věděli, kolem čeho chodí.

J. Ševčíková a žáci 9. A, dne 25. 4. 2016

Fotogalerie: https://sychrov2.rajce.idnes.cz/Pomniky-pamatniky-pece-25.4.16