Pohádkový les ZŠ Sychrov

20.06.2016 21:17

Na 17. června se žáci ZŠ Vsetín, Sychrov 97 obzvlášť těšili… už víc než tři týdny žili všichni přípravami na Pohádkový les. Mnozí se zapojili aktivně do organizace pod taktovkou paní učitelky Ireny Čermákové, jiní se těšili, že si trasu Pohádkového lesa projdou a úkoly splní. Přípravy všechny skvěle naladily, ve výtvarce si s paní učitelkou Karolínou Papšíkovou děti připravily kulisy, ve školní družině také přípravy gradovaly a zaměstnávaly celé třídy. A však výsledek stál za to!

V pátek ráno se v rámci Dne prázdných tříd vydaly žákyně 9.A,  Anna Ševčíková, Zuzka Zedníková, Eva Kaňátová a Eliška Trčálková s paní učitelkou Papšíkovou vytyčit trasu na kopec nad Sychrov. No a pak, před patnáctou hodinou, se začaly Sychrovem trousit podivné maskované postavy, tu se plížil Otesánek s celou svou rodinou, tam dvě čarodějnice tahaly Perníkovou chaloupku, víly byly něžné a éterické, a Jezinky si brousily zuby na každého Budulínka… ale to nebylo všechno.

Děti se začaly vydávat na trasu v doprovodu svých rodičů po šestnácté hodině. Před tím měli všichni zúčastnění možnost slavnostně otevřít novou školní učebnu na zahradě školy. Po této radostné události se na trasu vydávali jistě s dobrou náladou, ale také plni očekávání…

Jako první potkali všichni Motýlí dům, kde si vyrobili motýlky, pak se těžkým stoupáním dostali ke skvělému stanovišti Večerníčků a přes Jezinky vyrazili k Ježibabám a do lesa. Ježibabky je přinutily sahat na tajemné věci ukryté v lahvi…brrr! To si všichni ten bonbón zasloužili. Pak už čekal habrový les. A že byl opravdu plný dobrodružství. Na příchozí číhaly divoké Indiánky, které je pomalovaly válečnými barvami, ale také jim dovolily zastřílet si šípy z luku. Ne každý byl zručný, ale většina šíp s pomocí paní vychovatelky Wandrolové úspěšně vystřelila. No a pak čekaly víly a tajemné monstrum v trávě, do kterého se děti trefovaly šiškami, dále pak vodník a jeho krásný rybníček, na druhé straně Otesánkova rodina a Mickey Mouse a Minnie. No pak zase rychle z lesa dolů, k loupežníkům a zastřílet si ze vzduchovky.

Na školní zahradě pak na děti čekala odměna, jednak nějaké ty drobné sladkosti, ale také pexesa, která pro ně vytvořili žáci druhého stupně a vytisklo Muzeum regionu Valašsko, p.o. Tady si účastníci opékali buřtíky, povídali a popili fairtradovou kávu, protože ZŠ Sychrov je Faitradovou školou a propaguje hnutí fair trade.

Představte si, že na trasu se vydalo přes sto dětí! To měly pohádkové postavy z řad žáků opravdu co dělat. Počasí nejprve hrozilo bouřkou, ale pak se umoudřilo a přispělo ke krásného odpoledni a podvečeru všech přátel naší školy.

Za dárek v podobě sladkostí pro všechny děti, děkujeme Kateřince Škabrahové (3. A) a její rodině.

Děkujeme všem, kdo přišli a pobyli s námi.

Organizátoři akce

Fotoatlas: https://zssychrov.rajce.idnes.cz/Pohadkovy_les_-_ZS_SYCHROV