Osmáci v Experimantáriu

18.10.2016 12:09

V pátek 30.9.2016 navštívili žáci 8.A vědecko-technický park Experimentárium na SPSŠ V Otrokovicích, prohlédli si všechna tematická patra a osobně si vyzkoušeli některé exponáty pro výuku přírodovědy, chemie, fyziky, matematiky a techniky. Dozvěděli se nové informace z oblasti mechaniky, energetiky, seznámili se stroji a zařízeními k opracování materiálů. S velkým obdivem si všichni prohlédli model kolejiště Merkur, vyzkoušeli opilecké brýle a podívali se na film ve 3D kině.

 V odpoledních hodinách se žáci přesunuli na Univerzitu Tomáše Bati na Fakultu technologickou, kde probíhala Noc vědců – jedna z největších akcí na podporu a popularizaci vědy. Studenti UTB všem návštěvníkům předvedli zábavné chemické a fyzikální pokusy. Všichni přítomní si tak mohli vyzkoušet vědecká pracoviště a zapojit se do zajímavých pokusů a pozorování.