Ocenění dárců krve 26.10.2016

05.11.2016 11:00

Dárci krve byli ocenění

Dne 26. října 2016 ocenil Oblastní spolek Českého červeného kříže ve Vsetíně dárce krve v působnosti spolku. V naší oblasti s rozsahem okresu Vsetín žije 138 lidí, kteří si tento rok ocenění zaslouží, a to 69 bronzových dárců, kteří poskytli krev desetkrát, 43 dárců stříbrných, kteří dávali krev dvacetkrát a 21 dárců zlatých, kteří darovali krev a tím možná i někomu život (v každém případě zdraví), více než čtyřicetkrát. Tito vzácní lidé obdrželi tzv. plaketu ČČK. Mezi námi jsou ale i takoví, kteří obdrželi Zlatý kříž ČČK třetí třídy za 80 odběrů a v říjnu jich oceněno bylo hned pět.

Tito lidé si zaslouží upřímný obdiv a poděkování i naši hlubokou úctu.

Svá ocenění a velké poděkování převzali z rukou předsedkyně Výkonné rady Oblastního spolku Českého červeného kříže Vsetín paní Jany Sklářové,  primářky hematologicko-transfúzního oddělení Vsetínské nemocnice MUDr. Jany Pelkové a místostarosty  Města Vsetín Tomáše Pifky.

Nádherné odpoledne zpříjemnili svými vystoupeními dárcům krve učitelé a žáci ZUŠ Vsetín, pan učitel Mgr. Tomáš Valůšek a taneční soubor pod vedením paní učitelky Denisy Šudrlové. Také žáci ZŠ Vsetín, Sychrov poslali dárcům krve přáníčka a poděkování, stejně jako další organizace a společnosti, například VAK Vsetín, a.s., Město Vsetín, Zlínský kraj. Akce proběhla pod záštitou Mgr. Tatiany Valentové Nersesjan a pod záštitou starosty města Vsetín, senátora a dnes již i hejtmana Zlínského kraje, pana Jiřího Čunka.

Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou a stále rostoucí roli. Nelze ji plnohodnotně nahradit, ani uměle vyrobit. Je jí potřeba při těžkých úrazech, řadě operací i při léčbě otrav

ale i celoživotně ­ jsou na ni odkázání například lidé léčení umělou ledvinou či lidé se zhoubnými nemocemi krve. Vyrábí se z ní přímo také nenahraditelné léky například pro nemocné s poruchami srážlivosti krve.

Všem, kdo nezištně a bez nároku na odměnu, darují kus sebe, svou krev či kostní dřeň, patří obrovský dík celé společnosti.

Český červený kříž své dárce krve odměňuje symbolickými plaketami a kříži už od šedesátých let dvacátého století a Vsetín tuto tradici hluboce ctí.

Děkujeme všem dárcům krve a zároveň vyzýváme nové, aby neváhali a přidali se k nám.

Jaroslava Ševčíková