Nejbližší události pro 6.A

17.04.2014 20:10

23.4. 2014 - pedagogická rada

24.4.2014 - třídní schůzky, společná schůzka pro rodiče žáků 6.A od 17.00 v učebně 6.A, jinak individuální schůzky u jednotlivých vyučujících dle potřeb rodičů od 15.00 do 18.00 hod!!

29.4.2014 - výuka dílen na Bobrkách-opět celé dopoledne, děti potřebují jen svačinu a vhodný oděv, na oběd jsou ve škole

30.4.2014- pozvánka pro rodiče s dětmi k večernímu pozorování na hvězdárně -více informací u třídní učitelky

 

květen

1.5.2014 - státní svátek (čtvrtek) a následuje 2.5. ředitelské volno

5.-6.5.2014 dvoudenní přírodovědná expedice do Smetina na hájenku Alceda - cena cca 700,-Kč  /jídlo, nocleh, programy/-obědy budou na oba dny odhlášeny!

8.5. státní svátek, 9.5. ředitelské volno

10.5.-sobota - Férová snídaně, dobrovolná akce mezinárodního významu na náměstí Svobody od 10.00 hod. Káva, kakao, čaj a jiné produkty k ochutnání zdrama. Více zde !

od 10.5. do 16.5.2014 - zapojení do fertrejdového týdne ve Vsetíně, v pátek 16.4.2014 od 15.00 fertrejdový piknik na hvězdárně (organizuje škola a třída 6.A)

22.-23.5.2014 -zapojení do "Brazilských dnů" na Vsetíně