Naši žáci pro lepší svět

13.11.2016 11:13

Vsetínské školy pro lepší svět

fotogalerie: https://sychrov2.rajce.idnes.cz/Za-lepsi-svet-11.11.16/

Vsetínské základní školy se aktivně zapojily do celostátní kampaně Česko proti chudobě, a to prostřednictvím místní osvětové kampaně Vsetín proti chudobě – Vsetínské školy za lepší svět a tím se rozhodly reagovat na palčivé problémy současného světa. 

Jedná se už o čtvrtý ročník žákovského sympózia o globálních problémech a je dobře, že žáci základních škol mají k problematice co říci.

Pořadateli byli již tradičně Město Vsetín, LÍSKA, z. s., a základní školy Rokytnice a Sychrov. Generálního partnera Austin Detonator, s.r.o. Vsetín, zastupovala paní Markéta Matochová Klimková, za Město Vsetín přišla školáky pozdravit první místostarostka Mgr. Simona Hlaváčová, která je hned v úvodu motivovala a povzbudila. Z Krajského úřadu Zlínského kraje přijela tradičně Ing. Petra Marková. Akce se konala v rámci místní Agendy 21 a projektu Zdravé město.

Do letošního ročníku se zapojily čtyři vsetínské základní školy. Také jeho průběh byl jiný, než v předchozích letech. Tentokrát přišly pětičlenné skupiny žáků již připravené, a představily na místě kampaň zabývající se vybraným globálním tématem, kterým se už před tím ve škole žáci zabývali. Této prezentaci předcházela opravdu pečlivá příprava ve škole, kde společně se spolužáky vybírali téma, připravovali a promýšleli osvětovou kampaň a rozhodovali se, které cílové skupině své téma představí. A nakonec z každé školy vybrali pět nejlepších, kteří prezentovali na žákovském sympóziu. Žáci z různých škol měli možnost posoudit své projekty, poradit si, diskutovat.

A jaká témata vnímají školáci jako palčivá a nutná k řešení?

Školáci ze ZŠ Vsetín, Luh 1544 si vybrali téma migrace. Je opravdu palčivé, skutečně aktuální a velmi těžké pro diskusi i zpracování, protože je plné emocí, obav i strachu. Žáci chtějí téma představit veřejnosti i spolužákům.

Tým ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 představil plán na téma Cesta k udržitelné spotřebě potravin v kontextu klimatických změn, jako součást kampaně Pěstuj planetu. Prozradili přítomným, že právě v tuto chvíli jeden z devíti lidí trpí hladem přesto, že na světě je potravin dost. Ale někde se plýtvá a jinde pak není co jíst. Aby bylo lépe, stačí možná dodržovat pět kroků: neplýtvat, jíst sezónní potraviny, jíst méně masa, podporovat místní farmáře a chytře a úsporně vařit.

Žáci ze ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 přišli s dalším „bolavým“ tématem: Komu chutná prales – Stop palmovému oleji. Apelovali na své okolí, aby se lidé dívali na to, co jí, co obsahují potraviny, protože ty s palmovým olejem způsobují ničení krajiny a deštných pralesů s dalekosáhlými globálními následky.

Pětice ze ZŠ Vsetín Sychrov 97 představila kampaň na téma důstojné práce s názvem Obuj se do toho. Cílem je si uvědomit, že naše kožené boty mohly být a často jsou vyrobeny lidmi v rozvojových zemích, se kterými je nedůstojně zacházeno, a jsou nadnárodními firmami vystaveni porušování lidských práv a při práci ohrožováni i na zdraví.

Všechny žákovské týmy se svého úkolu zhostily skvěle. Diskuse byla živá a ku vzájemnému prospěchu. Úkolem prezentujících týmů ze všech škol nyní bude s pomocí finanční částky od generálního partnera realizovat svou kampaň a ovlivnit tak myšlení a snad i chování lidí ve svém okolí. To je obrovský kus práce, ke kterému se zavázali. My ale věříme, že se jim vydaří.

Fotogalerie: https://sychrov2.rajce.idnes.cz/11.11.16-proti-chudobe/

Jaroslava Ševčíková