Měsíc filmu i v ZŠ Sychrov

12.11.2016 12:50

Podtitulem letošního ročníku Měsíce filmu na školách, který probíhá v rámci projektu organizace Člověk v tísni o.p.s., a v rámci audiovizuálního vzdělávacího portálu Jeden svět na školách, Příběhy bezpráví je opravdu pravdivý slogan: Minulost nevyfotíte, ptejte se těch, kteří to zažili.

A je to tak, co bylo, to se vyfotit nedá, dá se jen vzpomínat. Naše škola se účastní už podvanácté, a to vždy s žáky devátých tříd v rámci výuky moderních dějin. My se moc rádi ptáme pamětníků, protože oni u toho byli a oceňujeme každé autentické svědectví.

Letos jsme se spolu se stovkami žáků jiných základních škol zamysleli nad osudy lidí, kteří museli z jakýchkoliv důvodů v průběhu 20. století opustit své domovy. K promítání jsme si vybrali film Příběhy železné opony a poznali jsme příběh mladého pohraničníka, který odmítl na západních hranicích republiky plnit rozkazy a zabíjet lidi, kteří přebíhali v době totality do západní Evropy. A za to byl vězněn, perzekvován a nakonec byl přinucen až do roku 1989 opustit svou vlast. Lehké to ale neměl ani po návratu, po sametové revoluci.  Jeho okolí nechápalo, nevědělo, kam ho zařadit, zda mezi ty „dobré“, kteří se totalitnímu režimu statečně postavili, či na opačnou stranu. Ani žáci ve třídě si nebyli svým rozhodnutím zcela jistí. Ale takový je život, co je pro někoho černé, pro jiného může mít světlejší odstíny a pro jiného je to zcela bílé… proto jsme lidé a proto o věcech diskutujeme, svobodně se rozhodujeme a učíme se toleranci a respektu. Samozřejmě jen do jisté míry, do té, pokud nedojde k porušování lidských práv či zákonů. Příběhy Železné opony by měl poznat každý a zamyslet se nad nimi. Věnovat chvíli času rozjímání a zamyšlení nad tím, jak by se člověk v dané situaci zachoval sám.

Je důležité, abychom už s žáky základních škol diskutovali tato témata. Věřte, že nejsou na to příliš mladí, už dnes mají právo utvářet si názory a diskutovat. Je třeba, aby se seznamovali s moderními dějinami, a možná je to důležitější, než znát dějiny pravěku a středověku, které nám jistě také přinášejí poznání, poučení a náměty k diskusím, ale tam už nehrozí ztráta, už nenajdeme pamětníky… kdežto mnohá období moderních dějin mohou právě tito mladí lidé ještě pomoci mapovat, přidat k nim vzpomínky svých rodičů, prarodičů a vžívat se do jejich pocitů.

Žáci ZŠ Sychrov se rozhodli v letošním roce zmapovat historii Zbrojovky Vsetín, a to zejména v souvislosti s připravovanou výstavou v Muzeu regionu Valašsko, ale i žákovskou konferencí na historické téma, která proběhne 26. ledna 2017 v zámku Vsetín a má název: Vyznám se v historii Vsetína. Zaměříme se samozřejmě na významné milníky vývoje našeho krásného města, ale speciálně na historii Zbrojovky Vsetín. Hledáme pamětníky, staré fotografie a další materiály, které by nám mohly pomoci Zbrojovku a zejména její začátky přiblížit.

Zveme také vyučující dějepisu ze ZŠ, aby se na nás obrátili a zapojili se, pokud mají zájem podílet se i se svými žáky na veřejné diskusi a zkoumání tématu.

Odkaz na portál: https://www.jsns.cz/cz/article/136/Uvod.html

Odkaz na fotogalerii: https://sychrov2.rajce.idnes.cz/9.11.16-Mesic-filmu/

J. Ševčíková