Matematický klokan „hopsal“ 18.3.2016 i naší školou

20.03.2016 07:14

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí,  koordinační centrum je v Paříži. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A.

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 5 kategorií: Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ), Junior (1. - 2. ročník SŠ) a Student (3. - 4. ročník SŠ). Součástí je i kategorie Cvrček pro 2 . - 3. ročníky prvního stupně ZŠ.

ZŠ Vsetín, Sychrov se pravidelně zapojuje do této soutěže, která je zároveň jakýmsi testováním znalostí a dovedností pro samotné žáky. Může být vodítkem pro ně i pro jejich rodiče, aby si uvědomili, kam se posunuli a na jaké metě ve srovnání s požadavky RVP ZV* žáci stojí.

Samozřejmě, současné základní školství se ubírá cestou individuálního rozvoje žáků, individuálních plánů rozvoje a kladení důrazů na osobní posun žáka. Nicméně srovnání s ostatními se nevyhneme. Výsledky vzdělávání se poměřují a srovnávají odjakživa a zřejmě ještě dlouho budou, protože pro dosažení konkrétních kvalifikací vyžaduje naše společnost jednotné zkoušky (tím pádem poměřitelné a odpovídající výstupy vzdělávání, znalosti, dovednosti, schopnosti), jde například o státní maturity či státní závěrečné zkoušky na VŠ.

S Klokanem se soutěží ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, i když zapojení škol je samozřejmě dobrovolné. Některé školy se nezapojují, tím si ale odpírají možnost srovnat své vzdělávací výsledky celostátně, ba dokonce mezinárodně.

Ve všech kategoriích soutěžící řeší 24 testových úloh, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. V olomouckém centru se vyhodnocují statistické výsledky za celou Českou republiku, nejlepší řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou. Statistické výsledky spolu se zadáním soutěžních úloh a správnými odpověďmi jsou uveřejněny ve sborníku každého ročníku, který vydává JČMF a bývá rozesílán jednotlivým oblastním důvěrníkům této soutěže.

*RVP ZV je Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který vychází z Národního programu vzdělávání v ČR a je  zakotven v tzv. Školském zákoně. Z něj pak vycházejí konkrétní školní vzdělávací programy.

Naše škola se aktivně zapojuje také do Přírodovědného klokana, který se „píše“  každoročně v říjnu. I jeho výsledky slouží žákům, ale také vyučujícím, aby porovnávali účinnost své výuky a srovnávali výkony svých žáků s ostatními.

Tyto testy samozřejmě nevypoví o kvalitě školy či vzdělávacího procesu přímo, s výsledky je třeba pracovat… a to jak na straně žáků a jejich rodičů, tak i na straně školy a pedagogů. Jistou známkou kvality je už to, že škola do soutěže jde, realizuje ji a s výsledky dále aktivně pracuje. Je to hodně práce navíc, ale pro nás má smysl.

A stále je třeba mít na paměti, že dosažení na nejvyšší mety (bodové hodnocení) je IDEÁL a nejvyššího počtu bodů v některých ročnících nedosáhne žádný žák ČR. Mnohdy se stává, že úroveň 30-35% úspěšnosti v těchto testech je celostátním průměrem. Pokud by rodiče zajímal rozbor testů jejich dětí, mohou se obrátit na příslušné vyučující. Výsledky testů se také objevují pravidelně na stránkách soutěží, a to :

https://www.matematickyklokan.net/vysledky.php

https://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/vysledky.html

Fotogalerie – jak jsme psali Klokana na 2.st.: https://sychrov2.rajce.idnes.cz/18.3.16-matemat-klokan/ (psalo se v několika třídách a to tak, aby vedle sebe seděli žáci různých kategorií, aby je nelákalo od sebe opisovat