Konference – Odumírání lidskosti?

09.11.2016 20:19

Dne 8. 11. 2016 se v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci konala konference s názvem : Odumírání lidskosti? Výchovné výzvy v současné škole.

Také naše škola tu měla své zastoupení.

Šlo o mezinárodní vědeckou konferenci, kde se více - méně teoreticky řešily právě etické problémy lidskosti a přístupu k žákům, ale i pedagogů a zaměstnanců vzájemně k sobě, zejména v dnešním přetechnizovaném světě.

Osobně mne velmi potěšilo, že jsem mezi prezentujícím studenty doktorských studií potkala dvě své bývalé žákyně, které potvrdily, že základní škola pro ně byla, a v jejich myslích stále je, velmi „lidská“ a lidsky přívětivá.

Propojení základní školy a univerzity je velmi důležité z hlediska dalšího rozvoje pedagogů, sledování nových trendů i sledování posunu ve vědeckém přístupu k přípravě budoucích učitelů. Naši žáci pak mají přímý užitek z toho, že s vysokou školou spolupracujeme, když k nám přicházejí mladí a aktivní budoucí učitelé na praxe a věnují se žákům s plný zápalem a chutí. Přinášejí nové trendy, nové myšlenky a aktivity.

Jaroslava Ševčíková