Kdo miluje – daruje

02.04.2016 17:29

Oblastní spolek Českého červeného kříže Vsetín, Nemocnice Vsetín a.s, ve spolupráci se ZŠ Vsetín, Sychrov 97 a Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín jsou organizátoři, kteří vyhlásili soutěž pro mladé výtvarníky, grafiky, malíře a kreslíře, s názvem: Kdo miluje-daruje.

Cílem této akce je propagovat výtvarným dílem dárcovství krve a kostní dřeně, tedy pomoc člověka člověku.

My v ZŠ Vsetín, Sychrov ale cílíme nejen přímo na dárce, ale i na žáky. K takovým činům, vzájemné pomoci a soucitu mezi lidmi, je třeba vychovávat mladé lidi už od žákovských let. Popovídali jsme si ve škole o limitech lidského těla, o zdraví i nemoci, a také o tom, jak si vzájemně můžeme pomáhat. Krev může darovat každý zdravý člověk od 18 do 60 let. Dárcem kostní dřeně může pak být zdravý člověk ve věku od 18 do 35 let, který je ochoten překonat určité nepohodlí a ztrátu času, spojené s jednou či několika návštěvami zdravotnického zařízení, případně s odběrem krvetvorných buněk v zájmu záchrany života druhého člověka.

Žákům základních škol ještě není osmnáct let, takže zatím krev ani kostní dřeň darovat nemohou, ale když si uvědomili, že mohou zatím pomoci alespoň tím, že budou tyto aktivity propagovat, hned se pustili do práce pod vedením paní učitelky Čermákové.

Uzávěrka příjmu soutěžních prací je 8. dubna. Je možné je odevzdat buď v naší škole, nebo napsat organizátorům, oni si práce vyzvednou (info na plakátě).

Porota zasedne přímo v nemocnici, a to dne 14. dubna. Poté se všichni soutěžící dozví, jak si jejich práce vedla. V této akci ale není poražených, všichni zapojení žáci zvítězí, už jen tím, že se zajímají o pomoc bližním.

Výběr prací bude vystaven v Masarykově veřejné knihovně a také v prostorách Vsetínské nemocnice. Jistě nezapadnou a možná… možná právě vaše dílko někoho povzbudí, aby daroval jinému s „kapkou“ své krve či kostní dřeně i život.

Jaroslava Ševčíková

ZŠ Vsetín, Sychrov 97

Plakát: https://zs-sychrov.sweb.cz/Kdo-miluje-plakat.JPG