Kampaň Stromy a my

16.10.2015 16:59

Stromy a Sychrovští
„Stromy a my“ je název osvětové kampaně organizované Lískou, z.s. a jejími členy, na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty nejen ve Zlínském kraji. Mnohé aktivity dalece přesahují rozlohu Zlínského kraje, kde hlavně Líska působí.

Kampaň chce upozornit na stromy, jako symboly přírody, a připomenout, že příroda jako celek potřebuje naši péči a ochranu.

Samotné stromy jsou jednak dominantou krajiny, ale také velmi příznivě ovlivňují životní prostředí a to jak globální, tak také přímo v místě, kde rostou. Mají vynikající vliv nejen na kvalitu ovzduší, ale také naši krajinu krášlí. To je dobře vidět, zejména teď, na podzim.
Garantem této kampaně, která trvá od 20.9. - 30.10. 2015, je člen Lísky-z.s.,  Park Rochus, o.p.s., Uherské Hradiště.
ZŠ Vsetín, Sychrov 97 se do kampaně „Stromy a my“ zapojuje už dlouhá léta. Je to příležitost upozornit děti, aby chodily přírodou s očima otevřenýma a dívaly se kolem sebe, tentokrát hlavně na stromy a jejich další spoluobyvatele, tedy rostliny i živočichy, kteří s nimi sdílejí prostor. A že je na co se dívat!
Ve škole jsme zorganizovali moštování, kdy jsme si ukázali, že stromy jsou užitečné člověku i přímo, hned, když si utrhne jablko, ochutná a nebo ho zpracuje do moštu či na suché sladké křížaly. A jak to jablíčko chutná, když si ho dítě samo utrhne!  Je mnohem lepší, než to sice krásné a standardizované ze supermarketu.

Cílem další akce bylo uklidit aleje a lesíky a umožnit stromům růst v čisté krajině.

Ale protože jsme škola, tak stromy v tomto období prolínají do výuky všech ročníků a tříd. Prvňáčci se učí poznávat stromy podle listí a přitom mohou lístky na kreslených stromech počítat, starší školáci zjišťují, co vše strom dává svému okolí, v chemii a přírodopise zkoumáme listy, průduchy, učíme se fotosyntézu a zkoumáme jak to ten strom „asi dělá“, že nám dokáže vyrábět kyslík, čistit a osvěžovat vzduch a držet vodu v krajině.

Ale samozřejmě nejen fakta o stromech jsou důležitá, ale i jejich estetický přínos. Proto stromy malujeme. Je to vděčné téma pro mladé umělce v každém věku. Osmáci si užili kolektivní tvoření s paní učitelkou Karolínou Papšíkovou a dílo se jim opravdu podařilo. Velké stromy zdobí chodby naší školy.

20. října slavíme Den stromů. Tento svátek se slaví už od devatenáctého století a cílem vždy bylo, aby si lidé připomněli estetickou, psychologickou i hospodářskou hodnotu stromů a lesa.

Líska, z.s. i my, máme na co navazovat. A díky Osvětové kampani na stromy ani les nezapomeneme! Přidejte se k nám. Třeba jen tím, že vyjdete ven a zastavíte se u krásného košatého stromu.
 

Jaroslava Ševčíková

ZŠ Vsetín, Sychrov 97

odkaz na fotogalerii zde !