Férová kavárna ZŠ Sychrov v zámku

05.06.2017 06:20

Poslední dva květnové dny otevřeli žáci ZŠ Vsetín, Sychrov 97 v odpoledních hodinách, po výuce, Férovou kavárnu v zámku Vsetín.

Akce se konala na závěr Vsetínských dnů pro Fair trade, které probíhaly po celý květen. Startovaly Férovou snídaní v sobotu 13. 5. 2017, do které jsme se také zapojili a pokračovaly až do 31. 5. 2017.

Férová kavárna si dala za cíl jednak představit veřejnosti aktivity spojené s tématem spravedlivého obchodu - tedy fair trade, například to, že lidé zapojení v systému, dostávají za svou práci spravedlivou odměnu, nesmí nutit do práce děti, a nesmí používat preventivně nevhodné a přírodu ohrožující chemické prostředky, ale i to, že jejich káva, čaj i další produkty jsou opravdu kvalitní, ale žáci školy zároveň nabízeli veřejnosti k ochutnávce fairtradovou kávu. Chtěli také poukázat na další produkty, informovali je o situaci v oblasti spravedlivého obchodu a také jim představili výstavu organizace NaZemi, a to přímo a skutečně rozloženou na zemi, na podlaze vsetínského zámku. Šlo o fotografické dokumenty týkající se výroby bot v rozvojových zemích, kde dochází k porušování lidských práv, bezpečnosti práce i ohrožování životů a zdraví lidí, a to včetně dětí…a  my v těch botách pak chodíme, protože i v Bangladéši se vyrábějí boty určené pro náš evropský trh. Ochutnat kávu či prohlédnout si výstavu přišlo za dva dny přes padesát lidí.

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 je Fairtradovou školou, jednou z mála v České republice a titul zatím vždy obhájila. Problematikou jsme se začali zabývat díky informacím od Lísky, z.s. a začlenili ji do výuky tzv. globálního a rozvojového vzdělávání, které se u nás řadí v rámci školní výuky na 2. stupni do oblasti průřezových témat, zejména pak environmentální výchovy, ale i výchovy demokratického občana, a osobností a sociální výchovy, ale také se podílí významně na oblasti rozvoje klíčových kompetencí žáků. Navíc Město Vsetín patří k prvním městům, které se k těmto myšlenkám v ČR přihlásily a má také titul Fairtradové město.

Velké poděkování patří Muzeu regionu Valašsko, které s námi na těchto aktivitách spolupracuje a v jehož prostorách a zázemí akce probíhala. Za školu se nejvíce podíleli jak na propagaci, tak realizaci akce žáci 9. A, a to zejména Jan Bartoň, Pavla Drahoňovská a Markéta Sáblová, kterým patří velký dík za dvě odpoledne, které věnovali šíření dobrých myšlenek i vaření férové kávy pro veřejnost. Protože se jedná o žáky devátého ročníku, věříme, že tyto myšlenky přenesou i na své nové školy a „rodina“ příznivců férového obchodu se rozroste.

Fotoalbum: https://sychrov2.rajce.idnes.cz/Ferova-kavarna-2017/

Jaroslava Ševčíková