ZŠ Vsetín, Sychrov 97 na krajském veletrhu

09/10/2013 11:18

X. Krajský veletrh programů a aktivit na podporu environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách a školských zařízeních a neziskových organizacích Zlínského kraje se konal v pátek 27. září v unikátních prostorách ZOO Lešná Zlín.

Zúčastnili se také učitelé i žáci ZŠ Vsetín, Sychrov 97, vždyť na krajském veletrhu měli možnost seznámit se s nabídkou výukových aktivit rozličných organizací napříč celým Zlínským krajem. Veletrh již tradičně organizovala Líska-o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji pod taktovkou hlavní organizátorky Mgr. Ivy Koutné.

Veletrh zahájili vzácní hosté, a to Ing. Ivan Mařák náměstek hejtmana Zlínského kraje, členka zastupitelstva Zlínského kraje Mgr. Milena Kovaříková a místostarosta Města Vsetín Mgr. Petr Kořenek, kteří popřáli akci hodně zdaru a také pěkné počasí, což se vyplnilo.

Své nabídky na veletrhu prezentovalo na dvacet pět organizací, které se nějakým způsobem dotýkají výchovy dětí a mládeže, ale i dospělých, v oblasti EVVO. Mezi největší vystavovatele patřilo Muzeum regionu Valašsko, které představilo nabídku svých čtyř pracovišť, zámku a Hvězdárny Vsetín, zámku Kinských ve Valašském Meziříčí i zámku Lešná. Vsetínské Alcedo prezentovalo terénní pobytové programy i další služby, Centrum Veronica z Hostětína přivezlo nabídku k pobytu v pasivním domě i vynikající mošty či nabídku řemeslných výrobků se známkou Tradice Bílých Karpat. DDM Astra Zlín, Ekologické centrum Chrpa, organizace Rezekvítek, Žabka, Skřítek a Trnka nabídly praktické ukázky práce s dětmi při eko výchově a děti z DDM Smolina dokonce tvořily přímo na místě.

ZOO Lešná Zlín nabídla návštěvníkům v průběhu akce několik unikátních exkurzí a organizátoři z Lísky podávali ke spokojenosti návštěvníků fairtradovou kávu a čaj. Počasí se vydařilo, tak co si přát více?

Pro školy je tento veletrh skvělou příležitostí jak si udělat přehled o tom, co se na trhu ve Zlínském kraji nabízí jako nejlepší pro další vzdělávání jak pedagogů, tak i samotných žáků v rámci výuky i ve volném čase. Je nutné, aby školy byly otevřeným prostředím a komunikovaly s okolím, aby se neuzavíraly do svého světa, protože jen otevřená škola může žáky dobře připravit na život. A tyto akce školám pomáhají získávat přehled i kontakty, proto děkujeme organizátorům i Zlínskému kraji za podporu X. Krajského veletrhu EVVO.

 

Jaroslava Ševčíková

učitelka, ZŠ Vsetín, Sychrov 97