ZŠ Sychrov se aktivně podílí na životě města…

17/10/2014 17:16

Ve čtvrtek 9.10.2014 obhajovalo město Vsetín kategorii B místní Agendy 21.

Místní agenda 21 je mezinárodním programem rozvoje obce či regionu, který je zakotven v dokumentu OSN - Agenda 21(MA21), k jehož naplňování se zavázaly desítky států včetně České republiky.

Protože se na realizaci úkolů Místní agenty 21 podílí i naše škola, měli jsme možnost krátce prezentovat aktivity, které spojují život školy s životem města Vsetína, tentokrát šlo hlavně o projekty typu Fair-trade a žákovské iniciativy jako například žákovská badatelská konference (ŽA-BA-KO) či pořady typu Vyznám se v historii, které naše škola pořádá pro široké okolí, často pro žáky z celého  Zlínského kraje.

Atmosféra byla příjemná a konstruktivní.

Komise vystupovala korektně a přísně.

Přesto věřím, že město své výsadní postavení v kategorii B obhájí.

Více na stránkách města- zde !

 

J.Ševčíková