ZŠ Sychrov na závěrečné konferenci Heuréka

13/09/2014 12:48

Heuréka, aneb podpora badatelských aktivit žáků základních škol v přírodovědných předmětech byl čtyřletý projekt, který skončil závěrečnou konferencí 12. 9. 2014 v Nové budově Národního muzea v Praze.

Škola ZŠ Vsetín, Sychrov 97 tu měla své aktivní zastoupení, protože po celou dobu projektu patřila k osmi pilotním školám z celé České republiky.

Projekt realizovalo Národní muzeum ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a společností Centre for Modern Education, s.r.o., ale zapojilo se také množství vědců a špičkových odborníků. Jedním z cílů projektu bylo ukázat žákům práci vědců a přesvědčit je, že i oni mohou v rámci svého učení převzít některé metody, a to zejména ty směřující k badatelské výuce. Většina vědců žáky ujišťuje, že je důležité být hlavně zvídavý a aktivně se vzdělávat i mimo školu, pokud člověka něco baví a chce dosáhnout špičkových výsledků.

V rámci projektu vznikaly čtyři základní řešené okruhy a to Věda ve škole, Věda on-line a Pilotní ověřování vzdělávacích a výukových aktivit pro žáky škol a nakonec i Vzdělávání učitelů.

V  části Věda ve škole bylo vytvořeno deset základních sad výukových materiálů ze vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávaní. Nás na Sychrově zaujaly zejména okruhy botanika, geologie, mineralogie, paleontologie či etologie. Každá sada materiálů obsahuje jednak motivační video, většinou z nějakého odborného vědeckého pracoviště, metodiku pro učitele, pracovní listy pro žáky, zábavnou animaci, hru, kterou si žáci upevní poznatky, pak také e-lerningovou lekci, která je provede přílivem nových poznatků či opakováním učiva.  Díky tomuto produktu je možné, aby se žáci z tohoto portálu učili sami, doma a ještě k tomu zábavnou formou. Na projektu je nejzajímavější to, že dnes už může sloužit všem, široké veřejnosti, žákům, i učitelům ostatních základních škol. Stačí se jen přihlásit na stránky www.objevuj.eu.

Osobně bych vřele doporučila všem kolegům, aby své žáky na 2. st. ZŠ, zejména v předmětech jako je přírodopis či fyzika, na tyto stránky zavedli,  aby je také sami ve výuce využívali. Jsou volně přístupné a některé materiály skutečně výuku velmi obohatí.

Pro naši školu měla účast v tomto projektu i další, přidruženou hodnotu. Díky němu jsme zjistili, že muzea obecně jsou instituce velmi nakloněné edukaci, vzdělávání a navázali jsme úzkou a věřím, že oboustranně prospěšnou spolupráci s Muzeem regionu Valašsko, v rámci které budou mít žáci kontakt s vědou a badatelským výzkumem i po skončení projektu Heuréka.

 

Jaroslava Ševčíková