ZŠ Sychrov na veletrhu vědy a výzkumu

22/06/2014 11:34

Žáci ZŠ Vsetín, Sychrov 97 se v pátek 20. 6. 2014 vydali na Veletrh vědy a výzkumu Univerzity Palackého v Olomouci.

Součástí veletrhu byla i propagace projektu Badatelsky orientovaná výuka ve školním, a neformálním vzdělávání, jehož partnerem ZŠ Sychrov je. V rámci tohoto projektu se orientují aktivity na témata jako Věda je zábava, což je přírodovědná soutěž, či Badatel, který je určen středoškolákům a nebo k chemii orientovaný směr projektu s názvem Labyrint, což je korespondenční internetová soutěž.

Veletrh vědy probíhal v prostorách Přírodovědecké fakulty UP a hlavně pak v  Korunní pevnůstce v parku, kde bylo pro zájemce z řad žáků základních i středních škol, ale i veřejnosti, připraven pestrý program. Heslem bylo: Jarmark plný vědy, jak ji neznáme!

Představily se tu nejen jednotlivé fakulty Univerzity Palackého, ale také mnohé střední či základní školy, které se orientují na nové směry přírodovědného vzdělávání žáků.

Zajímavým stanovištěm bylo místo, kde se žáci dozvěděli informace o humanitárních misích, zkusili si postavit stan a rozložit lehátka pro uprchlíky, vyzkoušeli také různé pomůcky pro handicapované spoluobčany, ale mohli si pohrát i s výzkumem lidské mysli či pozorovat technické novinky vyvíjené na lékařské či přírodovědecké fakultě.

Sychrovští školáci si veletrh plně užili a svou školu velmi dobře reprezentovali.

Přibližovat vědu mladým lidem je velmi důležité, je to motivace a povzbuzení k dalšímu učení a vzdělávání se.

 

Jaroslava Ševčíková

fotogalerie zde !