ZŠ Sychrov na národní konferenci SCIENTIX

15/06/2014 13:59

Národní konference SCIENTIX se konala 13.-14. června v Praze.

Konferenci uspořádal Dům zahraniční spolupráce, organizace přímo řízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, která je i nositelem Evropského projektu stejného jména.

ZŠ Vsetín, Sychrov dostala příležitost představit zde společný projekt s partnery Lískou-o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji a Muzeem regionu Valašsko s názvem ŽA-BA-KO, který je zároveň odborně garantován Univerzitou Palackého v Olomouci a záštitu nad ním převzal například PaedDr. Petr Navrátil, člen Rady Zlínského kraje pro školství a Mgr. Petr Kořenek, poslanec Parlamentu ČR.

ŽA-BA-KO je žákovská badatelská konference, která se už potřetí koná v našem kraji 25. 6. 2014.

Program konference SCIENTIX probíhal hlavně formou praktických workshopů, na kterých si přes devadesát účastníků vyzkoušelo nejrůznější inovativní výukové metody a vzájemně se obohatilo příklady dobré praxe z celé Evropy.

SCIENTIX je zároveň i nově vzniklá internetová platforma pro výměnu zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe a šíření informací z oblasti výuky matematiky a přírodovědných předmětů v evropském měřítku. Sdružuje a prezentuje desítky národních projektů. Navštívit tyto stránky může každý zájemce a doporučila bych je všem učitelům matematiky, cizích jazyků a přírodních věd.  Samozřejmě není cílem nekriticky přijímat výukové metody z jiných zemí, ale můžeme si zde vybírat, sami se zapojit, prezentovat své osvědčené postupy tak, abychom se v rámci EU společně inspirovali. Osobně jsem přesvědčená, že naše školství má Evropě co nabídnout, musíme se ale zapojit! ZŠ Vsetín, Sychrov se do platformy SCIENTIX jistě zapojí, protože projekty a aktivity vhodné k prezentování na tomto evropském fóru ve škole probíhají, musíme je pouze sepsat, prezentovat a nabídnout ke kritickému zhodnocení kolegům z evropských škol. Ale toho se my nebojíme! Konstruktivní kritika a připomínky odborníků nám pomohou posunout se dál a pracovat ještě lépe.

 

Jaroslava Ševčíková

odkaz na stránky Scientix- zde !

Fotogalerie: ZŠ Sychrov na národní konferenci SCIENTIX