ZŠ Sychrov a Líska-o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji

19/08/2014 08:22

Naše škola je členem Lísky-o.s.

Sdružení Líska je regionální neziskovou organizací zabývající se ekologickou, tedy environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou. Jejím posláním je vytvářet zázemí pro environmentální vzdělávání a výchovu ve Zlínském kraji, poskytovat a podporovat příklady jednání v souladu s udržitelným rozvojem.

Také rodiče žáků naší školy mohou podpořit aktivity sdružení, podívejte se na stránky Lísky (zde) a zapojte se do zajímavých kampaní a aktivit, které jsou tady i pro Vás, například:

Poctivě vyrobené (zde) a nebo se můžete stát členem Klubu Lísky (zde) a vyjádřit tak své sympatie a zároveň mít přehled o všech aktivitách, do kterých se v rámci školní výuky i mimoškolních činností zapojují i žáci školy.

J. Ševčíková