Zkušenosti ZŠ Sychrov do škol ve Zlínském kraji

18/10/2014 18:23

Účastnici specializačního školení , které je realizováno na základě vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 b - Studium k výkonu specializovaných činností – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů na základních a středních školách, které probíhá ve Strážnici, dnes už dobře vědí, jak probíhá výuka formou BaVy, tedy  výuka přírodovědných předmětů se zařazením prvků badatelské výuky, v ZŠ Vsetín, Sychrov 97.

Naše škola měla možnost představit těmto studentům, učitelům základních a středních škol, v šestihodinovém bloku, kus své činnosti v oblasti výchovy a vzdělávání žáků, zejména pak v oblasti průřezového tématu environmentální výchova a podělit se o zkušenosti a příklady konkrétních vyučovacích témat.

Využili jsme svých bohatých zkušeností ze spolupráce s Lískou –o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji, ale také například s Muzeem regionu Valašsko, či samotnou radnicí v městě Vsetín, abychom inspirovali další kolegy ve snaze otevírat školy okolní komunitě, přibližovat učební obsahy reálnému světu a tím stále lépe a lépe připravovat žáky na život „mimo školu“ a „po škole“.

Domníváme se, že není důležité, kolik má žák informací  „v hlavě“, ale kolik jich správným způsobem dokáže použít v reálném životě, ať už se vydá jakoukoliv cestou…

J.Ševčíková