ŽA-BA-KO v ZŠ Sychrov

28/06/2014 08:51

Konference ŽA-BA-KO představila zajímavé výsledky žákovských bádání

 Již potřetí se konala ve Vsetíně žákovská badatelská konference ŽA-BA-KO, která je určena žákům druhého stupně základních škol i víceletých gymnázií. Výsledky badání žáci prezentovali ve středu 25. června v Základní škole Vsetín 97, Sychrov. Cílem této konference je nabídnout školákům možnost veřejně představit výsledky svého bádání v oblasti přírodních věd a sdílet je spolu se svými vrstevníky.

 „Konference je především přehlídkou umu, chuti do práce a badatelských úspěchů žáků základních škol ze Zlínského kraje, ale i skvělého přístupu jejich vyučujících. Nejedná se o soutěž či soupeření, každý příspěvek je vždy něčím nový, obohacující a úkolem odborné poroty na této akci je naslouchat a ocenit pak ty nejlepší mladé badatele a povzbudit všechny ostatní k ještě kvalitnějším výkonům,“ řekla jedna z organizátorek Jaroslava Ševčíková ze Základní školy Vsetín, Sychrov 97.

 Stovce diváků a pěti členům odborné poroty se představilo deset prezentujících dkupin či jednotlivců. Výsledky bádání představili jak jednotlivci, tak i celé žákovské kolektivy. V prezentacích se objevila témata jako například Kde nám bude nejtepleji, Jak na jaře rostou listy nebo se přihlížející dozvěděli, jak se rodí štěňátka a jak rostou. Někteří prezentující se zaměřili třeba na orchideje, motýli, dravce nebo sovy.

 „Atmosféra na konferenci byla příjemná, komorní a především všechny příspěvky byly kvalitně zpracované, zvolená témata byla zajímavá a děti vše prezentovaly výborně. Vybrat nejlepší prezentace bylo pro porotu velice těžké, protože příspěvky byly na vysoké úrovni,“ řekla Iva Koutná, předsedkyně Lísky, která se spolupodílela na organizování konference.

Konference měla hned několik zvláštností. Stejně jako v loňském roce se na ní představil nejmladší badatel – Petr Filippov, žák druhé třídy ZŠ Týn na Bečvou. Ten pokračoval při prezentaci v tématu, které se dotýká motýlů. Tentokrát odprezentoval příspěvek nazvaný Motýli a brouci v přírodním parku Týn nad Bečvou. Za tuto prezentaci si nakonec odnesl zvláštní ocenění poroty.

Jako nejlepší byl nakonec odbornou porotou vybrán příspěvek žáků Kateřiny Janečkové, Adély Krejčí, Katrin Kelárkové a Ondřeje Hajdíka, kteří společně prezentovali příspěvek nazvaný Kde nám bude nejtepleji. Žáci ze základní školy v Rokytnici si tak odnesli ceny za první místo. Na stříbrném stupni stanuli Karel Ritnošík, Kristýna Kučerová, Anna Ševčíková ze základní školy v Sychrově, kteří představili příspěvek nazvaný Daktyloskopie.

 Mezi hosty přivítali organizátoři pana radního pro školství PaedDr. Petra Navrátila, který převzal záštitu nad všemi třemi ročníky a ve své úvodní řeči vyjádřil podporu konferenci, ocenil její cíle a zaměření a promluvil rovněž o podpoře badatelské výuky ve všech stupních vzdělávání.

ŽA-BA-KO pořádají Líska – o. s. pro EVVO ve Zlínském Kraji, Muzeum regionu Valašsko, p. o. a Základní škola Vsetín, Sychrov 97 pod odbornou záštitou Katedry biologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Záštitu nad akcí převzal také Krajský radní pro školství PaedDr. Petr Navrátil a Mgr. Petr Kořenek, poslanec Parlamentu České republiky.

 Organizátoři už nyní plánují čtvrtý ročník konference ŽA-BA-KO. Ten by se měl konat v květnu příštího roku v prostorách vsetínského zámku.

 

TZ vydala Líska - o.s.

Odkaz na další info: Zpráva je na Zkole zveřejněná zde:

Fotogalerie: ŽA-BA-KO v ZŠ Sychrov