Výuka meteorologie na hvězdárně 26.2.2014

27/02/2014 15:30

Žáci 9. A ze ZŠ Vsetín, Sychrov 97 se ve středu 26. února 2014 vydali na Hvězdárnu Vsetín, která je součástí Muzea regionu Valašsko. Jejich hlavním zájem bylo prohloubit si znalosti z fyziky, konkrétně učivo meteorologie, protože právě v prostorách hvězdárny se nachází meteorologická stanice.

Tradice meteorologických a dnes už spíš klimatologických měření, je na hvězdárně opravdu dlouhá. V květnu 1956 byla Hydrometeorologickým ústavem v areálu hvězdárny instalována manuální meteorologická stanice. Na ní byly od 1. dubna roku 1957 pravidelně měřeny meteorologické prvky jako teplota, srážky, směr a rychlost větru. Byla tak získávána cenná data o klimatických poměrech na Vsetíně a v okolí. Prvními pozorovateli byli manželé Skalákovi.

Od roku 1997 byla stará „manuální“ meteorologická stanice nahrazena moderní automatickou. Původní meteorologická budka včetně přístrojového vybavení je i nadále využívána při exkurzích a také žáci ze Sychrova se s ní mohli seznámit.

Žáky zaujalo i počítadlo blesků (sledování četnosti bleskových výbojů), na kterém je za letošní rok stále ještě nula a tak sobě, i odbornému pracovníkovi hvězdárny Pavlovi Svozilovi slíbili, že se přijdou znovu podívat nejpozději v dubnu, jestli tam nějaký ten údaj nepřibude.

Nejen při přednášce, ale i na stránkách hvězdárny je možné se seznámit se vsetínskými meteorologickými rekordy, třeba že: Historicky nejvyšší denní teplota byla zaznamenána 28. července 2013, ve stínu a měla hodnotu +36,0 °C, naopak nejstudenější záznam je z 11. února 1929, hodnota byla naměřena ještě na staré stanici ve městě a je prezentována podobným číslem, jen opačným znaménkem, bylo to – 37°C.

 

Žáci ZŠ Vsetín, Sychrov mohou návštěvu Hvězdárny Vsetín vřele doporučit, a to jak v rámci výuky, při různých odborných přednáškách, tak třeba večer, při večerním pozorování, které probíhá v březnu od 19.00 hod. vždy v úterý a pátek, pouze však za bezmračné oblohy.

Jaroslava Ševčíková

Fotogalerie: Výuka meteorologie na hvězdárně 26.2.2014