Výuka dějepisu badatelsky?

15/12/2014 18:55

Badatelský přístup k výuce si na naší škole umíme dost dobře představit například v přírodních vědách.

Jde ale badatelsky učit i dějepis? My si myslíme, že ano.

Za badatelskou výuku považujeme takovou, kdy žáci sami hledají odpovědi na otázky k danému tématu a nalézají řešení, místo aby již hotové informace přijímali od učitele či z jiného zdroje.

Samozřejmě, připravit badatelsky hodinu v rámci dějepisu je složitější než například u přírodních věd, kde ověřujeme svá tvrzení pomocí zajímavých experimentů prakticky.

Žáci 8.A se vydali na badatelskou cestu v rámci výuky o Marii Terezii. Na jaká úskalí narazili? Například na to, že informace je třeba zjišťovat pouze z ověřených a kvalitních zdrojů, že není možné uvěřit všemu, co se na internetu objeví. Také uspořádat a seřadit obrovské množství informací o tak významné osobnosti byl kumšt…

Nakonec všichni uznali, že hodina byla zajímavá, ale na jejím konci byli všichni hodně unavení. Jak se zdá – myšlení/bádání je hodně náročné!

Fotogalerie: Výuka dějepisu badatelsky?