VÝROČNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ MA21 VSETÍN

15/12/2014 15:55

Dne 15.12.2014 proběhlo v budově na Maštaliskách výroční setkání partnerů města Vsetín v oblasti MA21. Také naše škola měla své zastoupení.

Cílem setkání bylo zhodnotit dosavadní práci a také naznačit další směřování aktivit.

Citujeme z pozvánky:

Dokument Agenda 21 (místní agenda 21=MA21) byl přijat na summitu OSN v Rio de Janeiro v roce 1992. Jedná se o globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji.

Před 15 lety, v roce 1999 se město Vsetín prostřednictvím sdružení Ledňáček, které působilo u ALCEDA, a které tehdy vedla paní Iva Hlinská, zapojilo k této činnosti a předstihlo tak samotnou vládu České republiky, kdy Rada vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen RVUR) a posléze jako její součást i Pracovní skupina pro místní Agendu 21, vznikli až v roce 2003. 

Setkání je ohlédnutí všech důležitých aktérů za cestou, kterou společně ušli a velkým poděkováním za vše, co dohromady dokázali.

Od setkání očekáváme také vize do budoucnosti, ať již blízké či vzdálené, abychom se stále pohybovali dále na cestě k udržitelnému rozvoji. 

 

V rámci prezentací se mnohokrát hovořilo o aktivitách naší školy, které probíhají zejména ve volném čase žáků i učitelů, a jsou považovány za přístup osobní a občanské angažovanosti těchto osob ve prospěch společnosti, což jistě zaslouží ocenění.