Uctili jsme památku obětí holocaustu

27/01/2015 22:45

Dvacátý sedmý leden je věnován památce obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Ani nám, žákům ZŠ Vsetín, Sychrov nejsou osudy lidí zasažených holocaustem lhostejné. Vzpomínáme na ně a čteme o nich.

Jako již tradičně se zaměřujeme na příběhy židovských obyvatel ze Vsetína a okolí, protože jim můžeme nejvíc rozumět. Žili tady u nás, chodili stejnými ulicemi, na stejná místa, možná měli rádi stejný kousek řeky Bečvy nebo strom v parku. Proto jsou nám oni i jejich osudy blízké.

Jednou ze vsetínských rodaček je i paní Ilsa Reiner Eichnerová. Před několika lety nám osobně řekla, že lidé, kteří byli v době druhé světové války umučeni či zavražděni jen proto, že se narodili do židovské rodiny, že se hlásili ke své národnosti, nesmí být zapomenuti. Jména těch, kteří žili ve Vsetíně a okolí a kteří v době holocaustu zaplatili životem, jsou napsána na památníku na hřbitově.

Každoročně tam společně přicházíme a jejich jména si čteme. Mezi nimi i jména Charlotta a Max Eichnerovi, rodiče paní Ilsy. Jejich památce jsme se poklonili a o nich si četli z knihy Očima dítěte.

Paní Ilsa píše v epilogu této knihy:  My, co jsme holocaust přežili, navštěvujeme školy, mluvíme o víře, odvaze a někdy i o štěstí. Mluvíme ale hlavně o nutnosti vzájemné tolerance.

Musíme vystupovat proti nenávisti, diskriminaci, předsudkům a zlu.

Zlaté pravidlo říká: Nečiňme druhým to, co bychom nechtěli, aby oni činili nám!

Jak je to jednoduché. Proč to nefunguje?

Za nás mladé bychom chtěli slíbit, že se budeme všemi silami snažit, aby to fungovalo!

 

Zúčastnili jsme se také oficiálního pietního aktu u památníku vypálené synagogy na Rybníkách.

 

žáci 9.A a J. Ševčíková

Fotogalerie: Uctili jsme památku obětí holocaustu