Účast školy na jednání Krajská sekce AMG

29/10/2014 16:19

Ve středu 29. října 2014 se v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí sešli zástupci členů Zlínské krajské sekce Asociace muzeí a galérií České republiky (AMG).

Hostitelem bylo Muzeum regionu Valašsko, p.o.(MRV),  jehož ředitel Ing. Tomáš Vitásek, je zároveň předsedou této krajské sekce.

Hlavním tématem jednání byla otázka muzejní edukační činnosti se zaměřením na aktivity pro školy a školská zařízení.

Proto měla na tomto jednání zastoupení i naše škola, která má s MRV dlouhodobou smlouvu o spolupráci v rámci edukace dětí a mládeže.

Prezentovali jsme zde naše společné aktivity, například celostátní soutěžní přehlídku Kniha je kamarád, ŽA-BA-KO, žákovskou badatelskou konferenci, kterou pořádáme s Lískou-o.s., historické a společenskovědní soutěže pro děti a mládež typu Vyznám se v historii vsetínského zámku, nebo v historii holocaustu na Vsetíně atd. Představili jsme ale také žákovskou badatelskou činnost, na které se intenzivně podílejí odborníci muzea.