Strom a jeho rodina

06/09/2013 13:06

Strom a jeho rodina je název fotografické soutěže, kterou vyhlašuje ZŠ Vsetín, Sychrov 97 ve spolupráci s Lískou-o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji a Muzeem regionu Valašsko, p.o. v rámci třetího ročníku osvětové kampaně Stromy a my.

Cílem aktivit pořádaných organizacemi v této kampani napříč celým Zlínským krajem, které koordinuje Líska-o.s. , je upozornit veřejnost, a zejména děti, na stromy. Na to, jak jsou nám užitečné, jak krášlí krajinu a jak jsou významné pro jiné organismy na naší planetě.

V rámci fotografické soutěže „Strom a jeho rodina“ bychom chtěli vytáhnout děti, ale třeba i jejich rodiče a prarodiče do přírody, vyzvat je, aby si všímali krásných zelených velikánů, nádherných živoucích obrů, stromů. Aby se kochali jejich krásou a zkusili zjistit, které další rostliny nebo živočichové žijí ve stínu stromů, s nimi, na nich a nebo kolem nich a vytváří tak jejich úžasnou „rodinu“.

Informace o soutěži získají zájemci na webových stránkách https://strom-sychrov/sweb.cz/index.html . Soutěžní snímky zajímavých stromů, ale i jejich okolí, je možné zasílat do 10. října. Zaslané soutěžní snímky budou zveřejněny na výše uvedené webové stránce a některé budou mít to štěstí, že vyzdobí prostory zámecké věže ve Vsetíně. Tak neváhejte, vydejte se do lesa, na louky i do polí a hledejte stromy, které vás zaujmou a osloví. Určitě si při tom užijete plno radosti z okolní přírody a ještě můžete potěšit nás ostatní, když nám své fotografie zašlete. My se už na ně moc těšíme.

 

Za organizátory

Jaroslava Ševčíková

ZŠ Vsetín, Sychrov 97