Spolupráce se SOŠ Sousedíka

11/12/2014 15:40

Žáci 8.A ze ZŠ Vsetín, Sychrov 97  se v úterý 9.12.2014 vydali do dílen odborného pracoviště na Bobrky, kde se v rámci projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji, který partnersky realizuje SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, zapojili do tzv. povinné výuky. Jedná se o jednu část rozsáhlého projektu, jehož cílem je mimo jiné žákům základních škol přiblížit technické obory, a to hned prakticky.

Sychrovští se vydali odhalit tajemství učebních oborů instalatér, zedník a elektrikář. A jak se zdálo, nikdo se nenudil, spíš naopak, i vysloveně studijní typy žáků zaujala práce v instalatérské dílně, kde si mohli zkusit řezání a  spojování trubek z různého materiálu a dozvědět se spoustu zajímavostí o profesi jednak od pana mistra, ale také od žáků tohoto oboru, kteří se jim věnovali. U elektrikářů si žáci sáhli na pájku, vytvářeli elektrické obvody, snažili se rozsvítit žárovičky a rozeznít zvonky, což je moc bavilo.

Domů odjížděli žáci základní školy plni dojmů a spokojeni se svou prací a mnozí také s vědomím, že řemeslo má zlaté dno a uspokojení z práce, když člověk vidí, jak se daří, může být velké. Dobrých řemeslníků je stále nedostatek a kdo má odvahu živit se prací svých rukou, má budoucnost jistou.
Projekt je pro žáky základních škol přínosný, protože  alespoň jednou se na různá řemesla zblízka  podívají i ti, kteří se připravují na studijní obory a je dobré, že tento pohled je praktický. „Sousedíci“ přistoupili k projektu skvěle protože do aktivit zapojují nejen své učitele-mistry, ale také žáky - učně, kteří těm mladším, ze základních škol, mohou sdělit své zkušenosti a ukázat, co už sami umí.

Jaroslava Ševčíková

 

Fotogalerie: Spolupráce se SOŠ Sousedíka