Spolupráce se SOŠ Josefa Sousedíka

27/09/2014 14:20

V září jsme zahájili nový školní rok a zároveň se znovu rozběhly aktivity žáků ZŠ Vsetín, Sychrov 97, které prožívají v rámci projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků, díky spolupráci se SOŠ Josefa Sousedíka ze Vsetína.

Žáci osmého ročníku se už těší na tzv. povinnou výuku v dílnách na Bobrkách, kde si i v tomto roce osahají různé technické obory a činnosti, ke kterým by jinak neměli přístup. Nejen že se už 21. října 2014 podívají do dílen, ale mohou si práci tesařů, elektrikářů, zedníků či instalatérů sami vyzkoušet. Přínos je to i pro žáky, kteří se připravují na vysloveně studijní obory, alespoň tak získají přehled. Nejvíc tato nabídka ale zaujme žáky, kteří uvažují o učebních oborech a jsou zruční a šikovní. Po praktické zkušenosti si budou moci lépe vybrat správný učební obor.

Zároveň zahajují svou činnost volnočasové aktivity, kroužky pro žáky ZŠ. Jedním z nich jsou i Draci-příroďáci, kteří už svou činnost zahájili. Sešlo se hned osmnáct zájemců a rychle se zorientovali a seznámili. V plánu letos mají spoustu aktivit, budou zkoumat vodu, krajinu i provádět různé rozbory půdy či vody, nebo provádět chemické, přírodovědné či fyzikální pokusy. Využijí také stavebnic LEGO Mindstorms, které zapojené školy získaly pro výuku svých žáků.

Žáci ze Sychrova se ale jistě vydají i do dalších kroužků, kterých je na SOŠ Josefa Sousedíka nepřeberně a všechny jsou zajímavé, například Autotechnik, Formule 1, 3D svět či Zručný domácí kutil.

Spolupráce středních a základních škol je velmi výhodná a dnes už zřejmě i nutná, abychom mohli při vzájemné komunikaci zkvalitňovat svůj přístup ke vzdělávání a výchově žáků. Domnívám se také, že žáci základních škol by dnes měli mít přístup k řemeslům a mít přehled o tom, jak se takovému řemeslu vyučit, protože středoškolských pracovníků s touhou pracovat v kanceláři je dnes hodně, ale kvalitního řemeslníka aby člověk pohledal… tak snad naše spolupráce probudí v mladých lidech zájem o solidní řemeslo.

 

Jaroslava Ševčíková

odkaz na stránky kroužku-zde!