Školní kolo Astronomické olympiády

23/11/2014 13:03

Dne 21.11.2014 psali žáci v ZŠ Sychrov ve spolupráci s Hvězdárnou Vsetín školní kolo Astronomické olympiády, která je předmětovou soutěží z oboru astronomie a příbuzných oborů, ve škole realizovaných ve fyzice, přírodopise a zeměpise, a je určena pro žáky základních i středních škol. Cílem olympiády je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst.

V rámci kroužku na Hvězdárně psali školní kolo také tři žáci ze ZŠ Ohrada.

ZŠ Sychrov své žáky na tuto předmětovou soutěž pravidelně připravuje nejméně dvěmi přednáškami či pozorováními a ani letos tomu nebylo jinak, nejprve se mladí olympionici sešli na večerní přednášce a posléze i na polední, která měla být původně směrována jako pozorování Slunce, ale počasí jim nepřálo. Přípravou je tradičně provázel odborný pracovník hvězdárny Pavel Svozil.

V kategorii mladších žáků, z šestých a sedmých ročníků se zapojilo 11 olympioniků a z nich vzešli pouze 4 úspěšní řešitelé, kteří se mohou zapojit od ledna 2015  do celostátního korespondenčního kola. Úspěšnými řešiteli byli: Kateřina Vančurová, Lukáš Manina, Radim Křenek a Nikola Martinů.

Kategorie starších žáků byla zastoupena devatenácti žáky ze ZŠ Sychrov a třemi  žáky ze ZŠ Ohrada, test psalo celkem 22 žáků a z toho bylo 14 úspěšných řešitelů.

Nejúspěšnějším byl Petr Pírek ze ZŠ Ohrada s 25 body, za ním následuje Tomáš Homolka ze stejné školy s 21 body, oba členové astronomického kroužku, a se stejným bodovým ziskem Silvie Lucká ze ZŠ Sychrov (8.A)- BLAHOPŘEJEME!

K dalším velmi úspěšným řešitelům ze Sychrova patřili: Veronika Pešlová, Daniel Pokorný, Anna Ševčíková, Alexandr Marek, Eliška Trčálková, Richard Hobšil, Sára Mazalová, Hana Ollerová,  Barbora Hnátková, Eliška Houdková,  a ze ZŠ Ohrada David Mikula.

Přejeme hodně sil a chuti do celostátního korespondenčního kola, které bude vyhlášeno na stránkách AO v lednu. Na jeho řešení budou mít žáci cca 2 měsíce a bude to jistě jako každoročně „pěkná makačka“. Poperte se s tím! Ukažte, že na to máte!

 

Web:olympiada.astro.cz/201415_skolni.html

J. Ševčíková

Fotogalerie: Školní kolo AO 2014