Školní kolo ASTRONOMICKÉ OLYMPIÁDY

14/12/2013 11:04

Naše škola se již tradičně zapojuje do Astronomické olympiády, zkráceně AO, která je předmětovou soutěží z oboru astronomie a příbuzných oborů a prověřuje znalosti žáků napříč fyzikou, matematikou přírodopisem a zeměpisem. Je určena žákům základních a středních škol. Cílem olympiády je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst.

U nás na škole se nejedná jen o olympiádu, ale o sérii přípravných aktivit, na kterých spolupracujeme s Hvězdárnou Vsetín zejména pak odborným pracovníkem Pavlem Svozilem. Letos nás při večerní přednášce provedl vesmírem a poté, při odpolední přípravě dal žákům nahlédnout jak do oblasti Sluneční soustavy, tak i do vzdálených částí vesmíru, k hvězdokupám či souhvězdím.

V mladší kategorii AO ovládli letošní ročník Alexandr Marek  a Sára Mazalová, oba ze 7.A.

Úspěšně školní kolo absolvovali také Jan Bartoň, Tomáš Fojtík a Daniela Holbová ze 6.A, ze 7.A potom: Anna Ševčíková, Eliška Trčálková, Zuzana Zedníková, Veronika Pešlová a Silvie Loucká.

Starší kategorii osmých a devátých tříd vévodí osmačka Barbora Hnátková.

Z 8.A ještě úspěšně absolvovali Dan Pokorný a Hanka Ollerová. Z deváťáků si skvěle vedli Dominik Bělíček a Alžběta Fialová.

Všichni jmenovaní mají šanci zapojit se do celostátního korespondenčního ka, které bude zveřejněno na stránkách olympiada.astro.cz v lednu 2014.

Článek ve Valašských internetových novinách zde !

Jaroslava Ševčíková