Škola na XIV. krajské konferenci EVVO ve Zlíně

17/11/2014 16:58

Čtrnáctý ročník Krajské konference o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji hostil ve čtvrtek 13. listopadu 14|15 BAŤŮV INSTITUT ve Zlíně.

Tématem letošního ročníku byla místní a globální spolupráce v environmentální výchově a vzdělávání – příklady na cestě k udržitelnosti.

Škola se aktivně zapojila do konference, a to v rámci hlavního referátu Jaroslavy Ševčíkové, která představila školu jako komunitní organizaci zaměřující se na uplatnění znalostí a dovedností žáků v praxi, jejich orientaci ve společenském, občanském a kulturním životě obce i kraje.

Škola měla v rámci předávání cen EVVO na konferenci několik nominací, a to nominace v kategorii žák, kde byly nominovány Barbora Hnátková a Hana Ollerová (9.A) a Dominik Bělíček , absolvent školy, který byl oceněn jako nejaktivnější žák v oblasti EVVO ve Zlínském kraji za činnosti v ZŠ Sychrov. Nominována byla také J. Ševčíková v kategorii koordinátor EVVO a projekt ŽA-BA-KO v kategorii akce roku.

Nominovaným i oceněným blahopřejeme.

To, že se o nás v rámci kraje ví, a že získáváme i sbíráme ocenění, není samo sebou, je za tím kus dobré práce jak pedagogů, tak také žáků, kteří těmto aktivitám věnují hodně svého volného času. Věříme, že nabyté zkušenosti v životě plně zúročí.

 

J. Ševčíková

Fotogalerie: XIV. krajská konference EVVO