Regionální firmy v ZŠ Sychrov inspirované projektem Lísky

12/11/2014 13:49

Žáky ZŠ Vsetín, Sychrov zaujal projekt Lísky, o.s., Poctivě vyrobené, který je zaměřen na podporu udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji. V rámci projektu byli osloveni místní podnikatelé a lidé se seznámili s jejich příběhy i nabídkou.

Žáci školy od pátého do devátého ročníku se příběhy místních podnikatelů nechali inspirovat a pustili se do zpracování podnikatelských záměrů svých fiktivních firem, cíleně zaměřených na regionální výrobu a zpracování místních produktů.

Provedli si průzkum trhu, našli si místní regionální komoditu či službu, se kterou by byli schopni podnikat a připravili si podklady pro podnikání v daném oboru, a to i propagační materiály své regionální firmy.

Jejich heslem bylo: Kdo poctivě vyrobí - každého z nás potěší!

Když je něco poctivě a s láskou vyrobené, přináší to několikanásobnou radost výrobcům, farmářům i obchodníkovi, ke kterému se za kvalitním zbožím lidé rádi vrací a nakonec to přinese radost i nám, spotřebitelům.

Při své práci se žáci zamysleli nad zodpovědným konzumem, to znamená, že bychom měli nakupovat opravdu jen to, co potřebujeme, a nad aktivním přístupem k propagaci místních výrobků a výrobců. Protože „Jídlo domácí - se nám vyplácí!“ a když nebudeme potraviny dovážet zdaleka, ušetříme i životní prostředí, které se dopravou silně znečišťuje.

Žáci také vytvářeli slogany na podporu regionálních produktů a loga k propagaci, protože odhalili známou pravdu: o kom se neví, jakoby nebyl… a u firem to platí dvojnásobně.

Ukázky sloganů na podporu regionálních produktů:

-Jezme jídlo z našich polí – břicho po něm nezabolí!

-Domácí med? Dám si ho hned!

-Najdu svého farmáře - koupím od něj vše.

-Kdo pěstuje bez chemie, ať tu s námi věčně žije!

-Ratibořský chléb - každý rád ho sněd!

 

Jak se žákům při vymýšlení fiktivních regionálních firem dařilo, se můžete přesvědčit sami na webu školy. Nápadů měli dost a dost… a kdyby některý podnikatel chtěl využít jejich know-how, rádi mu své nápady předvedou!

Mezi nejlepší tvůrce regionálních firem se zařadili Dominika Zbranková se svou firmou na výrobu pravých valašských polštářů z 5.A, a nebo pěstitelská a farmářská firma Moniky Hruškové ze 7.A.

Členové řídícího výboru Lísky, o.s. vybrali ty nejlepší, a to byly firmy VAJVA, vajíčka z Valašska Elišky Trčálkové a Evy Kaňátové z 8.A, firma VAMO, valašské mošty Davida Esteřáka, Karla Ritnošíka a Jakuba Šnyrycha z 9.A a firma Vsetínská výroba valašských valašek s majitelem Alexem Markem.

V podstatě ale všichni žáci, kteří se zamysleli nad vznikem, provozem a propagací své regionální firmy vyhráli, protože zúročili své znalosti a vědomosti a tvořivým způsobem je přetransformovali v něco, co by jednou, v budoucnu, mohlo i fungovat.

Dnes to byla jen hra, žáci vytvářeli fiktivní regionální firmy. A zítra? Zítra to může být budoucnost našich žáků!

stránky projektu včetně fotografií: zde !

Jaroslava Ševčíková

autorky vítězného návrhu fiktivní firmy Eva a Eliška " v akci", když firmu vymýšlely, 8.A,

cenu jim přivezeme z krajské konference EVVO dne 13.11.2014