Prvňáčci v knihovně

09/10/2013 11:44

V úterý 1. října jsme navštívili dětské oddělení MVK ve Vsetíně.

Paní knihovnice Pavla Panovcová provedla prvňáčky prostorami

dětské knihovny, seznámila je s pravidly chování v knihovně

a s využitím videonahrávky naučila děti, jak mají zacházet s knihami.

 

Na závěr si děti poslechly pohádku o zvířátkách a prohlédly si knížky

a časopisy, které je zaujaly.

 

Někteří prvňáčci již navštěvují knihovnu s rodiči a pravidelně si knížky

půjčují. Ostatní mají možnost přihlásit se na další besedě, která proběhne

dne 3. 12. v době od 8.00 do 10.00 hodin.