Přírodovědný klokan – 15.10.2014

16/10/2014 16:56

Vědomostní soutěž Přírodovědný klokan pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Soutěž je určena žákům 8.-9. ročníků a u nás ve škole již tradičně zkusí test napsat všichni žáci, to je 16 žáků z 9.A a dne 15.10. 28 přítomných osmáků.

Letošní ročník můžeme hodnotit jako velmi úspěšný,  a to zejména proto, že všichni žáci se snažili o co nejlepší výkon a pracovali s maximálním úsilím. Je pravda, že úlohy Přírodovědného klokana patří k těm náročnějším, vyžadují přemýšlení a kombinování poznatků z více předmětů…

Nejlepší řešitelkou z naší školy byla Barbora Hnátková následovaná jen těsně Lucii Gajdošovou a  Johanou Martinů. Všechna tři děvčata jsou žáčkami 9.A.

Mezi nejlepší řešitele z osmého ročníku patří Veronika Pešlová a Veronika Štěpánová.

Všem zapojeným žákům blahopřejeme k vynaloženému úsilí a snaze, k tomu, že nikdo z nich „nespadl“ do záporných čísel, což znamená, že se snažili.

Vítězům gratulujeme.

 

J. Ševčíková

Fotogalerie: Přírodovědný klokan – 15.10.2014