Posvícení v ZŠ Sychrov

25/10/2013 11:02

Ve středu 16. 10. 2013, na světový den výživy, jsme v ZŠ Vsetín Sychrov 97, stejně jako v mnoha dalších školách i institucích slavili tzv. Naše posvícení v rámci mezinárodní kampaně Food Right Now – Postavme se hladu.

Naše heslo dne: Jezme jídlo z našich polí, břicho po něm nezabolí.

Školní kuchyň ten den vařila z potravin dodaných z místních zdrojů místními dodavateli, žáci si ve spolupráci s rodiči přinesly svačinky z domácích zdrojů, takže se nesvačily banány ani pomeranče, ale krásná česká jablíčka z babiččiny zahrádky, jedl se třeba chléb z místního pekařství namazaný domácí marmeládou, domácí tvaroh a jogurty atd.

Děti si napříč třídami povídaly o problematice hladu i výživy, v každé třídě vyučující přizpůsobili téma zájmu i věku dětí. Cílem akce bylo podpořit spotřebu lokálních potravin a pomoci tak svým malým dílem k řešení problému světového hladu.

Děti došly k názoru, že když nebudeme převážet potraviny z místa na místo, když budeme konzumovat v první řadě místní potraviny, které vytvoří základ našeho denního menu, mohlo by dojít ke zlepšení situace na trhu s potravinami. To samozřejmě neznamená, že se musíme vzdát potravin, které u nás nevypěstujeme, ale proč dovážet jablka či brambory ze Španělska, když stejně dobře mohou vyrůst u nás?

Možná se nám může zdát, že diskutovat o takových tématech je zbytečné, protože stejně nic nezměníme…ale žáci škol jsou také konzumenti, i oni se mohou rozhodovat o zodpovědné spotřebě. Brzy již budou dospělí a pak bude mít jejich rozhodnutí ještě větší váhu. I o globálních problémech je třeba s dětmi diskutovat a vést je k přemýšlení a tvorbě vlastních názorů. A tak ze ZŠ Sychrov zní: Jídlo domácí, jíst se vyplácí!

 

Jaroslava Ševčíková

ZŠ Vsetín, Sychrov 97

 

FOTO z akce