Olympiády

30/10/2014 16:51

Olympiády

 

Astronomická olympiáda

Určeno žákům 6.-7. tříd – kat. GH, a žákům 8,.-9. roč.  kat. EF

Příprava – večerní pozorování středa 19.11.2014 od ….

Polední pozorování + přednáška čtvrtek 20.11.2014 od 12:30 hod.

Školní kolo 21.11.2014 od 10:00 hod do 10:45 hod., možno použít encyklopedie, tabulky, kalkulačky atd…, proběhne ve spol. s Hvězdárnou

Předpokládaná účast 20-25 žáků

 

Dějepisná olympiáda

Určeno žákům 8.-9. tříd

Téma letošního ročníku: Pot, slzy a naděje aneb Život je boj-vojáci, bitvy, podtitul: Od Sáma k Moháči v souvislostech. Příprava od 3.11.2014 - zájemci

Termín školního kola: 28. 11. 2014 (v mých hodinách)

Okresní kolo 21.1.2015 ve Valašském Meziříčí

Předpokládaná účast 10 žáků

 

Biologická olympiáda

49. ročník kat. C=8+9 ročník, kat. D=6+7.ročník

Přípravné texty na str.: https://biologickaolympiada.cz/studijni-materialy/studijni-materialy.html   Téma: život stromu, na výše uvedené stránce seznam organismů, studijní text atd…

Příprava od 1.11.2014 – konzultace individuálně

Termín školního kola obou kategorií: leden 2015 (okresní kola 15.4. a 23.4.2015-veVal.Mezu).  POZOR - je třeba řešit vstupní úkoly!!!

Předpokládaná účast 10 žáků

 

Zájemci se hlásí u J. Ševčíkové