Noc vědců

09/10/2013 11:22

V pátek 27. září se již tradičně konala tzv. Noc vědců, kterou vyhlašuje a letos již podeváté koordinuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a to vždy čtvrtý zářijový pátek. Také žáci ZŠ Vsetín Sychrov 97 si chtěli připomenout význam vědy a vědecké práce, a tak si v rámci výuky chemie, fyziky a přírodopisu připravili své drobné individuální badatelské projekty a pokusy, které prezentovali spolužákům.

Sedmáci byli nejativnější, v rámci fyziky si Alex a Kristýna připravili opravdu vědecký pokus s magnety různé síly a jejich reakcemi v rozdílném prostředí a stejně profesionálně jej prezentovali, další dvojice s chutí experimentovaly s problematikou tlaku, podtlaku a s nejoblíbenějším médiem žáků, ohněm a hořením. Velmi odborně si pokus připravily například Barbora a Martina. V přírodopise se zase pustili do bádání s mikroskopy a zjišťovali a ověřovali obsah chloroplastů v různých rostlinách, ale zkoumali i jiné zajímavé věci. Mnozí z žáků se tak již připravují na další žákovskou badatelskou konferenci dne 11.prosince 2O13, na které se škola podílí s Lískou-o.s. a Muzeem regionu Valašsko ve Vsetíně.

Deváťáci zkoumali materiály v rámci projektu Heuréka, ve kterém ZŠ Vsetín, Sychrov spolupracuje jako pilotní škola. Osmáci se ponořili do odhalování tajemství vlastností látek z hlediska chemického a prověřili i své smysly. A nakonec měli žáci možnost večer navštívit Hvězdárnu Vsetín, která v rámci Noci vědců otevřela své dveře všem zájemcům.

Věda je pro rozvoj naší společnosti velmi důležitá a my se v ZŠ Vsetín, Sychrov 97 domníváme, že je nutné vychovávat nové talenty a vést žáky k mimoškolním kontaktům a spolupráci s okolními vzdělávacími institucemi, ale také k samostatné badatelské práci, byť zatím nepřinese nové objevy pro lidstvo, ale většinou „jen“ pro samotné badatele. Ale už to je kus odvedené práce!

 

Jaroslava Ševčíková

ZŠ Vsetín, Sychrov 97