Měsíc školních knihoven na Sychrově zahájen!

09/10/2013 11:26

Říjen je již tradičně vyhlašován Mezinárodním měsícem školních knihoven a to je výzva ke zvýšené aktivitě školní knihovny při ZŠ Vsetín, Sychrov 97.

Členové čtenářského a knihovnického kroužku připravují pro své mladší kamarády různé aktivity a soutěže. Prvňáčci se připravují na svou úplně první návštěvu v knihovně školy, a to přesto, že ještě většinou neumí číst. Ale to nevadí, vybrané knihy jim přečtou zkušenější kamarádi v družině, nebo rodiče doma, vždyť lásku ke knize a čtenářství je třeba pěstovat od raného dětství.

V pondělí 30. 9. 013 se do knihovny vydaly děti z družinky s paní vychovatelkou Matute. Seznámily se s rozložením knih v knihovně, s tím, jak si vyhledat tu, o kterou mají zájem, a povídaly si i o lidech, kteří knihy tvoří. Nakonec si většina dětí odnesla domů svou první knížku ze školní knihovny. Doufáme, že jim přinese radost!

Ve školní knihovně se chystá soutěž o nejlepší vtip a děti si budou také doporučovat nejzajímavější knihy k přečtení.  Žáci ze 6. A i prvňáčci a třeťáci ze školní družiny se zapojili do mezinárodního projektu: Záložka do knihy spojuje školy a už všichni s chutí kreslí své oblíbené knižní hrdiny na záložky, které pošlou kamarádům - čtenářům na Slovensko. Naší projektovou partnerskou školou je základní škola z devadesát kilometrů vzdáleného Čavoje. 

Program školní knihovny v ZŠ Vsetín, Sychrov na měsíc říjen je pestrý a cestu do knihovny najde v průběhu měsíce jistě každý žák školy.

 

Jaroslava Ševčíková

ZŠ Vsetín, Sychrov 97