Měsíc filmu v ZŠ Sychrov

10/11/2014 19:15

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 se již tradičně zapojila do projektu vzdělávacího portálu organizace Člověk v tísni, kde byl vyhlášen již podesáté Měsíc filmu na školách, letos věnovaný pětadvacátému výročí sametové revoluce.

Kromě aktivního pátrání po událostech listopadu 1989 na Vsetíně se sychrovští školáci zapojili a nebo ještě zapojí do besed a sdílení filmu na téma sametové revoluce s názvem: Z deníku Ivany A. Film popisuje události revolučního roku pohledem mladé maturantky, obsahuje nejen její vzpomínky a záznamy, ale i prostřihy do dokumentárních dobových záznamů.

Diskutovat a besedovat za sychrovskými žáky přišel 7.11.2014 Mgr. Pavel Mašláň, historik Muzea regionu Valašsko, který jim mimo jiné poskytl i dobové fotografie. Žáky seznámil nejen s událostmi roku 1989, ale přiblížil jim dobu, politickou situaci i historii, která revoluci předcházela.

Málokdo z nás starších si dnes uvědomuje, že děti na základní škole, ve věku patnáct let, nic o době před rokem 1989 nevědí, oni tu dobu nežili, oni ji mohou poznat jen z učebnic dějepisu a z našich vzpomínek, když jim je poskytneme.

Školáci se do hledání vzpomínek na sametovou revoluci na Vsetíně pustili s vervou. Vyzpovídali své rodiče, prarodiče a jejich přátele a vytvořili webové stránky s názvem Naše revoluce, na kterých zveřejňují osobní výpovědi pamětníků, často podbarvené silnými citovými prožitky. Určitě díky tomu události roku 1989 lépe pochopí a nebudou pro ně jen povinným učivem dějepisu.

Všem, kdo do projektu přispěli vzpomínkami, děkujeme!

 

Jaroslava Ševčíková

Fotogalerie: Měsíc filmu v ZŠ Sychrov