Letní "tábor" při škole - 30.6. až 4.7.2014-přihlášky!

04/05/2014 15:26

Předběžná přihláška - rezervace místa

na dětské letní soustředění s přírodovědnou

a astronomickou tématikou

žáků ZŠ Vsetín, Sychrov 97 (doporučujeme pro 1.-3 třídu, popř. sourozence mladších dětí ze 4.-5.tř.)

 

Název: SYCHROVÁCI NA HVĚZDÁRNĚ

Místo: Vsetín, Hvězdárna, Jabloňová 231 (www.hvezdarna-vsetin.cz)

Termín: od pondělí 30.6. do pátku 4.7.2014, denně od 8.00 do 16.00 hod.

(příchod dětí v 8.00 až 9.00, odchod dětí v 15.00 až 16.00 hod.)

Cena: 1200,-Kč /dítě

V ceně: oběd a pitný režim, ovoce, svačinky si děti nosí z domova (zatím jednáme o zajištění bezlepkové stravy, prosím o individuální kontakt-jistě se dohodneme.

Úhradu budeme přijímat od 2.6. do 13.6.2014 v hotovosti do pokladny ZŠ Vsetín, Sychrov 97 nebo na účet 101039676/0300 ČSOB Vsetín, variabilní symbol 700, konstantní symbol 558, zpráva pro příjemce: „tábor jméno a příjmení dítěte“.

Zodpovídá: PhDr. Jaroslava Ševčíková, jaroslavasevcikova(zavináč)seznam.cz

Programová náplň: zábavné, hravé, ale i trošku poučné aktivity orientované na přírodovědné a astronomické programy hvězdárny a Muzea regionu Valašsko, nosným tématem bude: Jak se zrodila Země a jak ji osídlily rozličné organismy. Je třeba počítat s pohybem v terénu (alergici atd.).

 

PODMÍNKY:

TYTO PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠKY – REZERVACE - PROSÍM POVAŽUJTE  ZA  ZÁVAZNÉ, při jakékoliv změně prosím o okamžitou informaci.

Předběžné přihlášky přijímáme přednostně e-mailem, výjimečně vytištěné k rukám Jaroslavy Ševčíkové, v případě většího zájmu budou rezervována místa dětem dle pořadí přijatých přihlášek.

Jména zapsaných dětí (+ třídu) budeme pro Vaši kontrolu uvádět ZDE na webu školy.

Potvrzené přihlášky se všemi potřebnými údaji pak dodejte do 13.6.2014 (-budou Vám zaslány po dítěti, či si je můžete stáhnout ze stránek školy), prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti dítěte – dodá dítě v první den nástupu na akci – 30.6.2014 (tiskopis bude poslán či ke stažení na stránkách školy).

 

Úhradu budeme přijímat od 2.6. do 13.6.2014 pouze v hotovosti do pokladny.

Storno podmínky: v případě nemoci dítěte hlaste jeho nemoc neprodleně na e-mail: jaroslavasevcikova(zavináč)seznam.cz nebo tel. 732 234 692, pokud stihneme zajistit náhradníka – bude to bez storno poplatku, jinak srážky dle již provedených nákupů a úhrad (max do výše 30% ceny).

Totéž platí pro jiné důvody nepřítomnosti dítěte na akci (prosíme o omezení odhlašování bez závažného důvodu)

Je nutné, aby se dítě zapojilo do celého týdne aktivit (nelze vybírat dny).

 

 

Předběžná přihláška - rezervace místa (možno překopírovat celé do mejlu a tam vyplnit!)

SYCHROVÁCI NA HVĚZDÁRNĚ (30.6.- 4.7.2014)

 

Jméno dítěte, třída,

Jména zákonných zástupců + tel. kontakty (dva kontakty):

Alergie, speciální strava, upozornění na zvláštnosti, problémy:

(popř. osobně konzultujte s J. Ševčíkovou)

 

S podmínkami jsem se seznámil/a a souhlasím, závazně přihlašuji syna/dceru na výše uvedenou akci ZŠ Vsetín, Sychrov 97.

 

datum +podpis zák.zástupce: pokud zasíláte mejlem, stačí jméno a příjmení, podpis bude na tiskopisu přihlášky kterou pošleme po dítěti)

uveďte e-mail (budeme využívat ke komunikaci přednostně)

Na základě těchto závazných předběžných přihlášek obdržíte další dokumenty a podklady k akci.

předběžná příhláška ke stažení-rezervace místa na akci:  zde !

stránka akce zde! je to místo, kde budou denně uveřejňovány fotografie a informace z akce

Přihlášení žáci na stránce:zde!