Klub předškoláků 14.1.2015

14/01/2015 20:07

V podvečer 14. ledna se v ZŠ Vsetín, Sychrov sešli malí předškoláci doprovázení rodiči. Škola připravila sérií akcí pro budoucí prvňáčky, zejména proto, aby se děti i rodiče seznámili s prostředím, než půjdou k zápisu do prvních tříd, který se letos koná 3. a 4. února.

Většina dětí už školu dobře znala, protože ji navštívily buď se školkou, nebo v rámci jiných aktivit.

Nejprve se všichni podívali do jedné z prvních tříd, děti si vyzkoušely posezení v lavici a prohlédly si krásnou výzdobu, obrázky namalované letošními prvňáčky. Pak se už společně vydali do multimediální učebny, kde zejména rodiče seznámil ředitel školy Mgr. Michal Molek se strategií školy v rámci výuky i volného času dětí. Škola se tradičně orientuje na sportovní vyžití, přírodní vědy i aplikaci moderních technologií do výuky. Ve školní knihovně si rodiče mohli dát fairtradovou kávu, kterou jim uvařila paní učitelka Janírková a ochutnat moučník, upečený žáky v rámci výuky vaření. Škola usiluje o titul Fairtradová škola a proto výrobky i myšlenky férového obchodu propaguje nejen mezi žáky, ale i jejich rodiči a širokou veřejností.

Na děti potom ještě čekalo překvapení a cesta temnou školou do učebny přírodopisu, která je plná atraktivních modelů přírodnin i organismů a živých zvířat. Děti zaujaly v podvečer silně aktivní pakobylky, se kterými si chvíli pohrály. Nakonec se společně s rodiči děti vydaly do školní družiny, kde si pod vedením vedoucí školního klubu Pavlíny Koňaříkové vyrobily ptáčka, jako připomínku toho, že v zimě je třeba ptáčky krmit. Školní družina i školní klub slouží dětem denně od šesti hodin ráno před výukou a odpoledne, po výuce, až do půl páté.

Hodinka ve škole uběhla jako voda. Zdálo se, že všechny děti se tu cítí jako doma.

S akcí zdatně pomáhali žáci 6.A, Míša, Lukáš a Ondra. Jejich pomoc ocenili jak rodiče, tak i děti.

Další „Klub předškoláků“, který může navštívit každý zájemce - rodič s předškolním dítětem, se koná ve čtvrtek 22. ledna 2015 od 17.00 hodin. Za týden na to, 29. ledna 2015 se ve škole uskuteční maškarní rej pro děti, a to od 16:00 hod. v jídelně školy. Více informací na školním webu www.zsvsetinsychrov.cz. Na březen se ve škole připravuje podvečerní čtení pohádek ve školní knihovně a povídání o Fair trade pro rodiče s ochutnávkou kávy. Číst budou jak učitelé, tak i starší žáci školy, a to předškolákům i prvňáčkům.

Těšíme se na vaši návštěvu!

J.Š.

 

Fotogalerie: Klub předškoláků 14.1.2015