Historie vsetínského zámku odhalena!

18/11/2013 15:50

V úterý 12. listopadu se ve vsetínském zámku sešlo na sto padesát zájemců o historii, a to zejména žáků ze základních škol. Konala se tu pod záštitou poslance Parlamentu ČR Mgr. Petra Kořenka soutěž Historie vsetínského zámku. Pořadateli byli Muzeum regionu Valašsko a Základní škola Vsetín, Sychrov 97.

Do soutěže se přihlásilo devět družstev ze základních škol ze Vsetína, ale i okolí.

Úkolem soutěžících bylo odpovědět na čtrnáct otázek souvisejících s historií města Vsetín, zámku i vsetínského panství. A neměli to opravdu lehké. Stěžejní body získávali za vystoupení na mikrofon, kde se jim bodovalo i vyjadřování a projev, tedy nejen znalosti a vědomosti.  Otázky padaly jak na bývalé majitele zámku, tak i na události, se kterými je Vsetín pevně spjat.

S potěšením konstatujeme, že všichni soutěžící žáci projevili zájem o historii a velkou snahu uspět.

Většina z nich si opravdu užila druhou část soutěže a názvem: Najdi odpověď na zámku. Jejich úkolem bylo s pracovním zadáním projít zámek a zjistit například jaký stavební renesanční prvek je ukryt v prvním patře zámku na chodbách a nebo jakou hodnotu má bankovka vystavená v patře, na které je zobrazen učitel národů.

Na závěr přišel bonbónek, který už ale ocenili opravdu jen ti nejvytrvalejší, protože únava byla na všech soutěžících znatelná. Muzeum regionu Valašsko otevřelo své depozitáře a kurátor Mgr. Pavel Mašláň představil pět historických předmětů. Jejich účel a popřípadě i název bylo nutné určit. Tady se žákům už tak dobře nedařilo. Je vidět, že v rámci výuky dějepisu není prostor zabývat se předměty denního užívání. Na druhou stranu je důležité, aby právě takové soutěže a akce probíhaly, aby žáci navštěvovali muzea, kde tyto předměty najdou a mohou se s nimi seznámit.

V poslední části programu měli diváci i soutěžící příležitost projít se muzeem a konkrétními výstavami, a to v rámci krátkých „ochutnávek“ lektorských programů. Porota zatím sečetla body a pak už na přítomné čekalo jen vyhlášení výsledků. Vítězství si odnášejí žáci ze ZŠ Vsetín, Sychrov 97, vítězný tým tvoří Barbora Hnátková, Hana Ollerová a Martin Janáč z 8.A. Jak uvedla jedna z vítězek : Z vítězství máme velkou  radost. Protože chodíme na zámek v rámci výuky dost často, jsme tu už jako doma a rychle jsme se orientovali jak v první, tak i v druhé části soutěže. Prostory Muzea regionu Valašsko jsou naší druhou učebnou, a tak jsme měli asi výhodu oproti žákům přespolním, třeba z Horní Lidče nebo Růžďky.

Druhé místo si vybojovali žáci ze ZŠ Vsetín, Luh a třetí právě žáci ze ZŠ Růžka. Všem oceněným blahopřejeme, ale pochválit musíme všechny soutěžící týmy. Opravdu dělaly maximum a odvedly skvělou práci.

Poděkování organizátorů patří vyučujícím dějepisu, kteří žáky připravovali a povzbuzovali, ale i vedení škol, které umožnilo žákům účast na této akci. Pořadatelé se domnívají, že je třeba, aby se žáci konfrontovali s okolím a nevzdělávali se pouze ve „skleníkovém“ prostředí školy. Návštěvy muzeí, vystupování na veřejnosti, prezentace vědomostí, i to jsou činnosti, které rozšiřují žákovské kompetence a schopnost uspět v reálném životě.

 

PhDr. Jaroslava Ševčíková, za pořadatele

reportáž na stránkách pro výuku dějepisu ZŠ Sychrov-zde!

FOTOGALERIE

VIDEOGALERIE