Hasík

05/11/2014 18:14

Členové Hasičského záchranného sboru ze Vsetína přišli již tradičně do školy se svým preventivním vzdělávacím programem pro žáky HASÍK.

V současné době jde pravděpodobně nejpropracovanější program systematické výchovy děti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Jeho princip spočívá v předávání informací dětem samotnými hasiči, kteří znají problematiku požárů, dopravních nehod, ochrany obyvatelstva apod. nejlépe. Tito hasiči jsou během úvodního kurzu důkladně proškoleni, poté následuje praxe na školách. Po praktickém otestování získaných dovedností následuje přezkoušení ze strany lektorů občanského sdružení Citadela Bruntál a dětského psychologa.

Úspěšní absolventi dostávají certifikát a stávají se hasiči-instruktory. Takto ve dvojicích již samostatně působí na školách.

A našim školákům se to MOC 4.11.2014 líbilo, jistě získali spoustu nových znalostí. Snad je nebudou muset nikdy využít… oheň je dobrý sluha, ale zlý pán a další události, u kterých hasiči zasahují také nejsou jistě nic zábavného... jde o dopravní nehody, kalamity,  přírodní události typu povodní atd.

J. Ševčíková

Fotogalerie: Hasík