Další ocenění pedagoga ZŠ Sychrov!

31/03/2014 11:18

V pondělí 25.4.2014 se již tradičně sešla široká pedogogická veřejnost v DK ve Vsetíně při příležitosti oslavy Dne učitelů, kterou zajišťuje vedení města formou divadelního představení. Zároveň jsou zde také každoročně oceňovány výrazné pedagogické osobnosti města Vsetína. Po loňském ocenění p. ředitele Zahradníčka a p.uč. Knotka i letos naše škola  dosáhla této významné pocty díky paní učitelce Jaroslavě Ševčíkové. Připoměňme jen, že pro paní uč. Ševčíkovou je to v tomto školním roce již druhé ocenění (cena za výraznou osobnost EVVO ve Zlínském kraji). Děkujeme jí tedy ještě jednou za její velmi kvalitní a obětavou práci nejen pro naši školu.

VIDEO ZDE:

https://www.tvbeskyd.cz/cz/10-vsetin/1-video--ve-vsetine-ocenili-nejlepsi-pedagogy.html?idv=7635