Bojujeme o titul Fairtradová škola

23/12/2014 19:02

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 se s plnou podporou vedení školy rozhodla usilovat o titul Fairtradová škola.

Fairtradové školy jsou součástí kampaně Fairtradová města – mezinárodní iniciativy označování míst, kde je podporován fair trade. Cílem kampaně je osvěta v oblasti fair trade a podpora prodeje fairtradových produktů v daném místě (zdroj)

Stránky naší akce pro fairtrade- zde !