"Badatele.cz " na Sychrově

04/03/2014 07:55

Sdružení Tereza pozvalo koncem února na seminář k badatelsky orientovanému vyučování učitele ze širokého okolí do ZŠ Vsetín, Rokytnice 436. Učitelé zdejší školy se aktivně zapojili do projektu Badatele.cz, a byli jedni z přednášejících v rámci tohoto semináře.

Právě lekce, kterou představila Mgr. Liběna Dopitová, na téma „ptačí peří“, zaujala i nás. Protože žáci 6.A ZŠ Vsetín, Sychrov právě končí v přírodopise s výukou tématu „ptáci“, rozhodli se vyzkoušet badatelské metody a svou schopnost je uplatnit ve výuce, právě na prozkoumání ptačího peří. Když si vytáhli vycpané ptáky a hromádku kachního peří, napadaly je desítky otázek, na které by chtěli znát odpověď. A protože už o ptácích, stavbě jejich těl, i způsobu života něco věděli, vybrali si nakonec otázky zaměřené na stavbu peří vrubozobých ptáků a na problematiku možného poškození jejich peří kyselými dešti či jinými látkami, které mohou unikat do řeky po vypuštění z domácností.

Na vyřešení otázek měli šesťáci dostatek materiálu, tak se pustili do práce. Naučili se pokládat badatelskou otázku, z ní formulovat hypotézu a na jejím základě připravit a naplánovat pokus, kterým své předpoklady potvrdí či vyvrátí.

Byly to jen dílčí badatelské kroky, zkoušeli, přemýšleli, pátrali a nakonec dělali pokusy. A vyšlo to, na své otázky našli odpověď, se kterou jsou v roli badatelů spokojeni.

Do výuky na ZŠ Sychrov jsou prvky badatelství v přírodopise nebo i fyzice a chemii zařazovány pravidelně, například díky projektu s Národním muzeem Heuréka, nebo s projektem UP v Olomouci, ale projekt Badatelé.cz nabízí ještě jiné přístupy, jiné pohledy, které jistě stojí za to vyzkoušet.

Jaroslava Ševčíková

Fotogalerie: Badatele.cz na Sychrově