3.6.2014 -Draci příroďáci a školní družina

03/06/2014 19:54

Členové kroužku Draci-příroďáci, který je součástí projektu Centra vzdělávání a je realizovaný SOŠ Josefa Sousedíka, se sešli jako obvykle v učebně přírodních věd Základní školy Vsetín, Sychrov 97.

Jejich tématem bylo v úterý 3. června 2014 samostatné bádání.

A aby členové kroužku nebádali sami, pozvali děti ze školní družiny ZŠ Sychrov. Však byl nedávno dětský den, a tak starší kamarádi připravili badatelský program pro děti z prvního stupně. Na několika stanovištích si povídali o různých přírodních úkazech a hodně o nich přemýšleli, zabývali se vzájemným soužitím organismů, a nebo „jen“ poznávali rostliny a živočichy.

Velký zájem vzbudilo stanoviště se školním chovem pakobylek, kde si mohli všichni pakobylku vzít na ruku, povídali si o způsobu života i potřebách tohoto hmyzu. Jinde byly hlavním tématem rostliny, na dalším stanovišti pak fyzikální pokusy s magnety, jinde zase zkoumali mladí badatelé stavbu lidského těla. Malí kamarádi odcházeli plni dojmů.

 

Členové kroužku se pak ještě zaměřili na přípravu svých vystoupení na žákovskou badatelskou konferenci, zkráceně ŽA-BA-KO, která se letos koná 25. června a žáci základních škol na ní mají možnost představit své badatelské projekty, samostatně zpracované úkoly a výzkumy z oblasti přírodních věd svým spolužákům.

Více informací na https://za-ba-ko.sweb.cz/.

 

Jaroslava Ševčíková

Fotogalerie: 3.4.2014 -Draci příroďáci