16.10.2014- projekt k Světovému dni výživy

05/10/2014 14:47

ZŠ Sychrov oslaví Světový den výživy s regionálními produkty

Žáci ZŠ Vsetín, Sychrov 97 se s velkým nadšením zapojili do projektu audiovizuálního vzdělávacího portálu Jeden svět na školách v rámci mezinárodní kampaně Food Right Now – Postavme se hladu.

Hlavní aktivity této kampaně se odehrají 16. října 2014 na Světový den výživy, ale informování o zodpovědném konzumu a aktivní přístup k propagaci místních výrobců a prodejců probíhá již od září, a to jak mezi žáky školy, tak i v domácnostech a na veřejnosti ve Vsetíně.

Sychrováci se rozhodli, že tyto aktivity spojí s unikátní kampaní  Lísky - o. s. pro EVVO ve Zlínském kraji s názvem Poctivě vyrobené a s propagací Fair trade výrobků.

Školáci z druhého stupně školy se vydali vypátrat prodejny, kde se prodávají místní produkty, například masny, pekárny, zelinářství, obchůdky s místní produkcí jako je Odtadyma atd., ale i obchody prodávající výrobky typu Fair trade, kterých je na Vsetíně hned několik.

Žáci sedmého a devátého ročníku se navíc pustili do zpracování podnikatelských záměrů svých fiktivních firem cíleně zaměřených na regionální výrobu a zpracování místních produktů. Jejich úkolem bude udělat si průzkum trhu, najít místní, regionální komoditu či službu, se kterou by byli schopni podnikat a připravit si podklady pro podnikání v daném oboru, a to nejen z hlediska ekonomického, ale vytvářejí si například i propagační materiály firmy.

V rámci přírodovědného kroužku pak žáci zpracovávají dotazník pro občany města, v rámci kterého prozkoumají jejich názory na místní potraviny, ptají se například na jména podnikatelských subjektů v regionu, na regionální potraviny, ale také na to, které potraviny bychom měli nakupovat hlavně z regionu. Při nákupu místních produktů se šetří životní prostředí, snižují se emise spojené s dopravou a dochází také k podpoře místní ekonomiky, to je třeba si uvědomovat už ve škole.

J. Ševčíková

více na naší stránce - zde !

odkaz na stránky projektu: zde !

odkaz na stránky Lísky: zde !

 

 

Moje firma - region