Draci-příroďáci v akci

11.10.2015 07:19

Kroužek Draci-příroďáci už nastartoval svou letošní činnost.

Bližší informace k akcím najdete vždy zde!,stejně jako aktuality.

 

UPOZORNĚNÍ  : Přijali jsme do kroužku i mladší děti z 1.stupně. Postará se o ně většinou p. Čermáková ze Školního klubu, protože např. žáci 3.ročníku ještě nejsou tak samostatní a potřebují dohled a kontrolu příchodů a odchodů. Upozorňujeme ale rodiče, že kroužek  je  dobrovolná aktivita navíc, a je třeba, aby se odpovědnosti učili i samotní žáci. Žák, který přijde do kroužku - je pod dohledem vedoucí kroužku, žák který nepřijde...  vedoucí kroužku nepátrá proč nepřišel (nemá na to kapacitu, mohl by tím trávit většinu času v kroužku a ochudit o program ty, co přišli!!).

Příchody a odchody do a z kroužku jsou na zodpovědnost rodičů (samozřejmě se budeme maximálně snažit aktuální situace řešit ke spokojenosti všech).

Pokud si chcete ověřit, zda dítě do kroužklu chodí, je třeba si zatelefonovat sami (tel. Ševčíková 732 234 692), jinak vedoucí kroužku spoléhá na to, že žák (dítě) koná v této dobrovolné aktivitě se souhlasem rodiče!

 

Příští schůzka 15.10.2015, sraz ve 14.30 hod. ve školním klubu: Jdeme na zámek a zámeckou věž. Je to výjimečná příležitost, zámek se otevírá až 1.11.2015, ale my jsme si vyjednali vstup už 15.10.2015. Děti budou mít jistě zážitek!

Tentokrát zdarma!

Jaroslava Ševčíková